icon icon

Địa chỉ: 302A Lý Thường Kiệt, P.6, Q.Tân Bình, Tp.HCM

icon icon

Chúng tôi làm việc 24/7: +8 4 2 8 6 2 7 7 0 0 0 1

Zero

Asset 1 Asset 1 Asset 1 Asset 1 Asset 1

Cung cấp nền tảng từ vựng cơ bản theo chủ đề, ôn tập và hệ thống hóa các chủ điểm ngữ phá, luyện tập giao tiếp các chủ đề thường nhật.

Yêu cầu đầu vào

 • Người có kiến thức tiếng Anh nhưng rời rạc, không biết bắt đầu từ đâu.
 • Người học có mục tiêu thi IELTS nhưng hiện tại nhưng chưa tự tin nghe nói và phát âm.
 • Khóa học phù hợp với học sinh/ sinh viên hoặc người lớn có nhu cầu học từ cơ bản, mong muốn có nền tảng ngữ pháp, từ vựng để ứng dụng vào giao tiếp đời thường.
 • Có năng lực tương đương 3.0 IELTS (~A1 theo khung tham chiếu châu Âu về chuẩn ngôn ngữ-CECR).
shape

Kết quả đạt được sau khóa học

 • Phục hồi các kiến thức ngữ pháp còn hỏng.
 • Đọc hiểu được nội dung văn bản ngắn, tương đương level IELTS 3.5-4.0.
 • Nghe nói lưu loát và viết thành thạo câu đơn, ứng dụng tốt vào các chủ đề thường nhật.
 • Sửa phát âm theo chuẩn IPA, tiến gần đến mục tiêu phát âm chuẩn và có ngữ điệu.
 • Đạt kiến thức đầu ra tương đương 4.0 IELTS (~A2 theo khung tham chiếu châu Âu về chuẩn ngôn ngữ-CECR).
shape

Nội dung chương trình học

36 Buổi • 12 Unit • 54h total length

Session 1: Talk about where you’re from.

 • Break the ice - làm quen với nhau.

  Break the ice - làm quen với nhau.

 • Giới thiệu về khóa học, tài liệu học.

  Giới thiệu về khóa học, tài liệu học.

 • Hướng dẫn phương pháp học tập đúng đắn.

  Hướng dẫn phương pháp học tập đúng đắn.

 • Thống nhất nội quy lớp học.

  Thống nhất nội quy lớp học.

 • Luyện nghe hội thoại chủ đề giới thiệu bản thân.

  Luyện nghe hội thoại chủ đề giới thiệu bản thân.

 • Lọc từ vựng thông qua bài nghe, hướng dẫn phát âm đúng.

  Lọc từ vựng thông qua bài nghe, hướng dẫn phát âm đúng.

 • Hướng dẫn cách sử dụng thì hiện tại đơn (be positive & negative). Thực hành áp dụng ngữ pháp vừa học.

  Hướng dẫn cách sử dụng thì hiện tại đơn (be positive & negative). Thực hành áp dụng ngữ pháp vừa học.

 • Tổng kết lại nội dung của buổi học.

  Tổng kết lại nội dung của buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 2: Talk about people you know. Ask for and give information.

 • Củng cố lại kiến thức cũ, sửa bài tập về nhà.

  Củng cố lại kiến thức cũ, sửa bài tập về nhà.

 • Học cách giới thiệu về một ai đó thông qua bài Đọc.

  Học cách giới thiệu về một ai đó thông qua bài Đọc.

 • Lọc từ vựng về chủ đề Personality (Tính cách con người).

  Lọc từ vựng về chủ đề Personality (Tính cách con người).

 • Luyện phát âm /k/.

  Luyện phát âm /k/.

 • Động từ to be (question/short answers).

  Động từ to be (question/short answers).

 • Luyện nghe hội thoại At the gym receiption.

  Luyện nghe hội thoại At the gym receiption.

 • Từ đoạn hội thoại, rút ra cách hỏi và trả lời về thông tin cá nhân.

  Từ đoạn hội thoại, rút ra cách hỏi và trả lời về thông tin cá nhân.

 • Tổng kết lại nội dung của buổi học.

  Tổng kết lại nội dung của buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 3: Write an online profile.

 • Củng cố lại kiến thức cũ, sửa bài tập về nhà.

  Củng cố lại kiến thức cũ, sửa bài tập về nhà.

 • Luyện phát âm các nhóm phụ âm quan trọng.

  Luyện phát âm các nhóm phụ âm quan trọng.

 • Làm việc nhóm và luyện nói về những nội dung đã học ở buổi trước. Đối thoại Prompt Card.

  Làm việc nhóm và luyện nói về những nội dung đã học ở buổi trước. Đối thoại Prompt Card.

 • Giáo viên nhận xét phát âm và sửa lỗi dùng từ.

  Giáo viên nhận xét phát âm và sửa lỗi dùng từ.

 • Học cách viết Profile bằng tiếng Anh.

  Học cách viết Profile bằng tiếng Anh.

 • Tổng kết lại nội dung của buổi học.

  Tổng kết lại nội dung của buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 4: Talk about jobs.

 • Củng cố lại kiến thức cũ, sửa bài tập về nhà.

  Củng cố lại kiến thức cũ, sửa bài tập về nhà.

 • Luyện đọc hiểu thông qua bài báo về Ice Road Truckers.

  Luyện đọc hiểu thông qua bài báo về Ice Road Truckers.

 • Lọc từ vựng chủ đề Jobs.

  Lọc từ vựng chủ đề Jobs.

 • Cách sử dụng thì hiện tại đơn với động từ thường (dạng khẳng định và phủ định). Thực hành ứng dụng ngữ pháp vừa học.

  Cách sử dụng thì hiện tại đơn với động từ thường (dạng khẳng định và phủ định). Thực hành ứng dụng ngữ pháp vừa học.

 • Luyện phát âm s / es khi chia thì.

  Luyện phát âm s / es khi chia thì.

 • Luyện đọc Do you worry about exams? - Áp lực học tập.

  Luyện đọc Do you worry about exams? - Áp lực học tập.

 • Lọc từ vựng chủ đề Studying, Study habits.

  Lọc từ vựng chủ đề Studying, Study habits.

 • Tổng kết lại nội dung của buổi học.

  Tổng kết lại nội dung của buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 5: Talk about study habits.

 • Củng cố lại kiến thức cũ, sửa bài tập về nhà.

  Củng cố lại kiến thức cũ, sửa bài tập về nhà.

 • Luyện nghe hội thoại về thời gian.

  Luyện nghe hội thoại về thời gian.

 • Lọc từ vựng chủ đề Time.

  Lọc từ vựng chủ đề Time.

 • Cách sử dụng thì hiện tại đơn với động từ thường (dạng nghi vấn). Thực hành ứng dụng ngữ pháp vừa học.

  Cách sử dụng thì hiện tại đơn với động từ thường (dạng nghi vấn). Thực hành ứng dụng ngữ pháp vừa học.

 • Luyện nghe - nói Hỏi - đáp khi cần sự giúp đỡ.

  Luyện nghe - nói Hỏi - đáp khi cần sự giúp đỡ.

 • Tổng kết lại nội dung của buổi học.

  Tổng kết lại nội dung của buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 6: Ask for things and reply.

 • Củng cố lại kiến thức cũ, sửa bài tập về nhà.

  Củng cố lại kiến thức cũ, sửa bài tập về nhà.

 • Luyện nghe Odering in a café.

  Luyện nghe Odering in a café.

 • Luyện giao tiếp bằng ngôn ngữ ứng dụng - những cách nói thể hiện cảm xúc trước một thông tin, tin tức gì đó.

  Luyện giao tiếp bằng ngôn ngữ ứng dụng - những cách nói thể hiện cảm xúc trước một thông tin, tin tức gì đó.

 • Phát âm /ou/ đúng cách.

  Phát âm /ou/ đúng cách.

 • Luyện đọc Why do you want to study English?

  Luyện đọc Why do you want to study English?

 • Luyện viết chủ đề: Vì sao mình thích một cái gì đó?!

  Luyện viết chủ đề: Vì sao mình thích một cái gì đó?!

 • Tổng kết lại nội dung của Unit 1 + 2.

  Tổng kết lại nội dung của Unit 1 + 2.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 7: Talk about routines.

 • Kiểm tra ngắn + Sửa bài tập

  Kiểm tra ngắn + Sửa bài tập

 • Luyện đọc thông qua bài báo về An Indian family - Cùng khám phá cuộc sống thường nhật của một gia đình người Ấn Độ.

  Luyện đọc thông qua bài báo về An Indian family - Cùng khám phá cuộc sống thường nhật của một gia đình người Ấn Độ.

 • Rút ra ngữ pháp: Trạng từ chỉ sự thường xuyên thường đứng ở vị trí nào trong câu?

  Rút ra ngữ pháp: Trạng từ chỉ sự thường xuyên thường đứng ở vị trí nào trong câu?

 • Luyện nghe đoạn hội thoại về family rountines - hội thoại về những thói quen trong gia đình.

  Luyện nghe đoạn hội thoại về family rountines - hội thoại về những thói quen trong gia đình.

 • Lọc từ vựng chủ đề Time expressions (How often).

  Lọc từ vựng chủ đề Time expressions (How often).

 • Phát âm /ou/ đúng cách.

  Phát âm /ou/ đúng cách.

 • Luyện đọc thông qua bài phỏng vấn về cách sử dụng internet.

  Luyện đọc thông qua bài phỏng vấn về cách sử dụng internet.

 • Cung cấp từ vựng về chủ đề Công Nghệ.

  Cung cấp từ vựng về chủ đề Công Nghệ.

 • Tổng kết lại nội dung buổi học.

  Tổng kết lại nội dung buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 8: Talk about technology in your life.

 • Củng cố lại kiến thức cũ + sửa bài tập về nhà.

  Củng cố lại kiến thức cũ + sửa bài tập về nhà.

 • Luyện nghe thông qua 3 cuộc hội thoại nói về những thiết bị tiện ích.

  Luyện nghe thông qua 3 cuộc hội thoại nói về những thiết bị tiện ích.

 • Cách sử dụng mẫu ngữ pháp have got.

  Cách sử dụng mẫu ngữ pháp have got.

 • Luyện nghe và nói về chủ đề Making arrangements - Sắp xếp những kế hoạch.

  Luyện nghe và nói về chủ đề Making arrangements - Sắp xếp những kế hoạch.

 • Tổng kết lại nội dung buổi học.

  Tổng kết lại nội dung buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 9: Make arrangements.

 • Củng cố lại kiến thức cũ + sửa bài tập về nhà.

  Củng cố lại kiến thức cũ + sửa bài tập về nhà.

 • Luyện nói - đóng vai về chủ đề Sắp xếp kế hoạch.

  Luyện nói - đóng vai về chủ đề Sắp xếp kế hoạch.

 • Luyện đọc và viết chủ đề Trao đổi thư từ giữa bạn bè.

  Luyện đọc và viết chủ đề Trao đổi thư từ giữa bạn bè.

 • Tổng kết lại nội dung buổi học.

  Tổng kết lại nội dung buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 10: Talk about the food you want.

 • Củng cố lại kiến thức cũ + sửa bài tập về nhà.

  Củng cố lại kiến thức cũ + sửa bài tập về nhà.

 • Luyện đọc hiểu World Markets - Tìm hiểu về các khu chợ trên khắp thế giới.

  Luyện đọc hiểu World Markets - Tìm hiểu về các khu chợ trên khắp thế giới.

 • Hướng dẫn cách phân biệt danh từ đếm được / không đếm được.

  Hướng dẫn cách phân biệt danh từ đếm được / không đếm được.

 • Cung cấp từ vựng chủ đề Food.

  Cung cấp từ vựng chủ đề Food.

 • Cách sử dụng mạo từ a / an, some, any.

  Cách sử dụng mạo từ a / an, some, any.

 • Luyện nói ứng dụng - Buying food; The food you like and don’t like.

  Luyện nói ứng dụng - Buying food; The food you like and don’t like.

 • Tổng kết lại nội dung buổi học.

  Tổng kết lại nội dung buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 11: Talk about the food you eat every day.

 • Củng cố lại kiến thức cũ + sửa bài tập về nhà.

  Củng cố lại kiến thức cũ + sửa bài tập về nhà.

 • Luyện đọc bài A factfile about Heston Blumenthal; Two personal emails.

  Luyện đọc bài A factfile about Heston Blumenthal; Two personal emails.

 • Cung cấp từ vựng chủ đề Cooking.

  Cung cấp từ vựng chủ đề Cooking.

 • Luyện nghe hội thoại về chủ đề Cooking.

  Luyện nghe hội thoại về chủ đề Cooking.

 • Hướng dẫn cách sử dụng và phân biệt much, many, a lot (of).

  Hướng dẫn cách sử dụng và phân biệt much, many, a lot (of).

 • Luyện nói ứng dụng: Các chương trình nấu ăn, các loại thực phẩm bạn thường dùng.

  Luyện nói ứng dụng: Các chương trình nấu ăn, các loại thực phẩm bạn thường dùng.

 • Tổng kết lại nội dung buổi học.

  Tổng kết lại nội dung buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 12: Arrive and order a meal at a restaurant.

 • Củng cố lại kiến thức cũ + sửa bài tập về nhà.

  Củng cố lại kiến thức cũ + sửa bài tập về nhà.

 • Luyện nghe đoạn hội thoại tại nhà hàng.

  Luyện nghe đoạn hội thoại tại nhà hàng.

 • Luyện nói chủ đề Nhà hàng, cách thức đặt món và thay đổi những gì đã đặt.

  Luyện nói chủ đề Nhà hàng, cách thức đặt món và thay đổi những gì đã đặt.

 • Tiếp tục luyện nghe với 4 đoạn độc thoại về chủ đề Cooking.

  Tiếp tục luyện nghe với 4 đoạn độc thoại về chủ đề Cooking.

 • Thuyết trình về thói quen ăn uống.

  Thuyết trình về thói quen ăn uống.

 • Viết blog: Kể lại cách làm một cái gì đó.

  Viết blog: Kể lại cách làm một cái gì đó.

 • Tổng kết lại nội dung của Unit 3 + 4.

  Tổng kết lại nội dung của Unit 3 + 4.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session13: Talk about towns.

 • Củng cố lại kiến thức cũ + sửa bài tập về nhà.

  Củng cố lại kiến thức cũ + sửa bài tập về nhà.

 • Luyện đọc bài báo về an unusual town - Một thị trấn kỳ lạ

  Luyện đọc bài báo về an unusual town - Một thị trấn kỳ lạ

 • Lọc từ vựng những nơi trong thành phố.

  Lọc từ vựng những nơi trong thành phố.

 • Cách sử dụng there is / there are.

  Cách sử dụng there is / there are.

 • Cung cấp từ vựng chủ đề Nội thất nhà ở.

  Cung cấp từ vựng chủ đề Nội thất nhà ở.

 • Luyện phát âm: âm ngắn, âm dài.

  Luyện phát âm: âm ngắn, âm dài.

 • Tổng kết lại nội dung buổi học.

  Tổng kết lại nội dung buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 14: Describe rooms and furniture in your house.

 • Củng cố lại kiến thức cũ + sửa bài tập về nhà.

  Củng cố lại kiến thức cũ + sửa bài tập về nhà.

 • Đại từ quan hệ và sở hữu cách.

  Đại từ quan hệ và sở hữu cách.

 • Luyện nói trước lớp: trình bày về nơi ở của mình.

  Luyện nói trước lớp: trình bày về nơi ở của mình.

 • Luyện nghe chủ đề: tìm đường, đi lạc

  Luyện nghe chủ đề: tìm đường, đi lạc

 • Luyện nói về cách chỉ đường.

  Luyện nói về cách chỉ đường.

 • Phát âm: Điểm nhấn trong câu khi nói.

  Phát âm: Điểm nhấn trong câu khi nói.

 • Tổng kết lại nội dung buổi học.

  Tổng kết lại nội dung buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 15: Write a description of your neighbourhood.

 • Củng cố lại kiến thức cũ + sửa bài tập về nhà.

  Củng cố lại kiến thức cũ + sửa bài tập về nhà.

 • Luyện nghe 3 đoạn độc thoại về những người hàng xóm.

  Luyện nghe 3 đoạn độc thoại về những người hàng xóm.

 • Luyện đọc hiểu thông qua trang web về neighbourhoods around the world.

  Luyện đọc hiểu thông qua trang web về neighbourhoods around the world.

 • Hướng dẫn cách nối ý bằng chữ: and, but, so.

  Hướng dẫn cách nối ý bằng chữ: and, but, so.

 • Diễn tả khu phố của bạn.

  Diễn tả khu phố của bạn.

 • Tổng kết lại nội dung buổi học.

  Tổng kết lại nội dung buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 16: Talk about your family and your family history.

 • Củng cố lại kiến thức cũ + sửa bài tập về nhà.

  Củng cố lại kiến thức cũ + sửa bài tập về nhà.

 • Cung cấp từ vựng về gia đình.

  Cung cấp từ vựng về gia đình.

 • Cách phát âm /^/ đúng cách.

  Cách phát âm /^/ đúng cách.

 • Luyện nghe nội dung về những thành viên trong gia đình.

  Luyện nghe nội dung về những thành viên trong gia đình.

 • Quá khứ đơn của động từ to be.

  Quá khứ đơn của động từ to be.

 • Phân biết cách phát âm was và were.

  Phân biết cách phát âm was và were.

 • Cung cấp từ vựng về chủ đề ngày, tháng, năm.

  Cung cấp từ vựng về chủ đề ngày, tháng, năm.

 • Tổng kết lại nội dung buổi học.

  Tổng kết lại nội dung buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 17: Talk about past activies and hobbies.

 • Củng cố lại kiến thức cũ + sửa bài tập về nhà.

  Củng cố lại kiến thức cũ + sửa bài tập về nhà.

 • Luyện đọc bài viết về Steve Jobs.

  Luyện đọc bài viết về Steve Jobs.

 • Động từ có quy tắc và bất quy tắc.

  Động từ có quy tắc và bất quy tắc.

 • Cách phát âm -ed trong động từ thường.

  Cách phát âm -ed trong động từ thường.

 • Luyện nghe hội thoại về những sở thích thời thơ ấu.

  Luyện nghe hội thoại về những sở thích thời thơ ấu.

 • Lọc từ vựng về chủ đề sở thích.

  Lọc từ vựng về chủ đề sở thích.

 • Tổng kết lại nội dung buổi học.

  Tổng kết lại nội dung buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 18: Leave a voicemail message and ask for someone on the phone.

 • Củng cố lại kiến thức cũ + sửa bài tập về nhà.

  Củng cố lại kiến thức cũ + sửa bài tập về nhà.

 • Luyện nghe và nói về chủ đề Những năm tháng quan trọng trong cuộc đời.

  Luyện nghe và nói về chủ đề Những năm tháng quan trọng trong cuộc đời.

 • Áp dụng thì quá khứ để thực hành viết bài essay: Những dấu ấn trong cuộc sống.

  Áp dụng thì quá khứ để thực hành viết bài essay: Những dấu ấn trong cuộc sống.

 • Tổng kết lại nội dung buổi học.

  Tổng kết lại nội dung buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 19: MidTerm (Kiểm tra đánh giá năng lực giữa khóa)

Session 20: Talk about past journeys.

 • Sửa bài kiểm tra MidTerm

  Sửa bài kiểm tra MidTerm

 • Luyện đọc thông qua bài báo The Silk Road - Con đường Tơ Lụa.

  Luyện đọc thông qua bài báo The Silk Road - Con đường Tơ Lụa.

 • Cung cấp từ vựng về chủ đề Giao Thông, các tính từ về giao thông.

  Cung cấp từ vựng về chủ đề Giao Thông, các tính từ về giao thông.

 • Quá khứ đơn (thể phủ định và nghi vấn).

  Quá khứ đơn (thể phủ định và nghi vấn).

 • Gerund (danh động từ).

  Gerund (danh động từ).

 • Tổng kết lại nội dung buổi học.

  Tổng kết lại nội dung buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 21: Say excuse me and sorry.

 • Ôn bài + Sửa bài tập

  Ôn bài + Sửa bài tập

 • Luyện nói Excuse me and sorry, hướng dẫn cách nhấn mạnh ý, biểu đạt sự hứng thú khi giao tiếp.

  Luyện nói Excuse me and sorry, hướng dẫn cách nhấn mạnh ý, biểu đạt sự hứng thú khi giao tiếp.

 • Cung cấp từ vựng về chủ đề Giao Thông, các tính từ về giao thông.

  Cung cấp từ vựng về chủ đề Giao Thông, các tính từ về giao thông.

 • Luyện viết chủ đề About yourself.

  Luyện viết chủ đề About yourself.

 • Hướng dẫn cách nối ý khi viết với các chữ: after, when, while.

  Hướng dẫn cách nối ý khi viết với các chữ: after, when, while.

 • Tổng kết lại nội dung buổi học.

  Tổng kết lại nội dung buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 22: Talk about past and present abilities; sport and excercise; the body and getting fit.

 • Ôn bài + Sửa bài tập

  Ôn bài + Sửa bài tập

 • Luyện đọc thông qua bài báo về Paralympian Jonnie Peacock - Vận động viên Thế Vận Hội dành cho người khuyết tật.

  Luyện đọc thông qua bài báo về Paralympian Jonnie Peacock - Vận động viên Thế Vận Hội dành cho người khuyết tật.

 • Cấu trúc can/ can’t; could/ couldn’t for ability.

  Cấu trúc can/ can’t; could/ couldn’t for ability.

 • Luyện nghe podcast the Olympics can change a city.

  Luyện nghe podcast the Olympics can change a city.

 • Lọc từ vựng chủ đề Sport & Exercise.

  Lọc từ vựng chủ đề Sport & Exercise.

 • Luyện đọc thông qua bài báo High Intensity Training.

  Luyện đọc thông qua bài báo High Intensity Training.

 • Cấu trúc have to / don’t have to.

  Cấu trúc have to / don’t have to.

 • Cung cấp từ vựng chủ đề the body and getting fit.

  Cung cấp từ vựng chủ đề the body and getting fit.

 • Tổng kết lại nội dung buổi học.

  Tổng kết lại nội dung buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 23: Talk about health and how you feel.

 • Ôn bài + Sửa bài tập.

  Ôn bài + Sửa bài tập.

 • Luyện nghe cuộc hội thoại At the gym.

  Luyện nghe cuộc hội thoại At the gym.

 • Luyện nói chủ đề Health and how you feel - Sức khỏe và cảm xúc.

  Luyện nói chủ đề Health and how you feel - Sức khỏe và cảm xúc.

 • Học cách nối âm.

  Học cách nối âm.

 • Luyện nói chủ đề Expressing sympathy - cách bày tỏ sự đồng cảm.

  Luyện nói chủ đề Expressing sympathy - cách bày tỏ sự đồng cảm.

 • Tổng kết lại nội dung buổi học.

  Tổng kết lại nội dung buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 24: Free-time activities

 • Ôn bài + Sửa bài tập

  Ôn bài + Sửa bài tập

 • Luyện nghe cuộc hội thoại Free-time activities - Những hoạt động phổ biến.

  Luyện nghe cuộc hội thoại Free-time activities - Những hoạt động phổ biến.

 • Luyện nói chủ đề Free-time activities in your country - Những hoạt động phổ biến ở quốc gia của bạn.

  Luyện nói chủ đề Free-time activities in your country - Những hoạt động phổ biến ở quốc gia của bạn.

 • Luyện đọc bài báo về chủ đề Working hard, playing hard - Làm hết sức, chơi hết mình.

  Luyện đọc bài báo về chủ đề Working hard, playing hard - Làm hết sức, chơi hết mình.

 • Học cách nối ý với however và các trạng từ chỉ cách thức.

  Học cách nối ý với however và các trạng từ chỉ cách thức.

 • Tổng kết lại nội dung buổi học.

  Tổng kết lại nội dung buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 25: Say where you are and what you’re doing.

 • Ôn bài + Sửa bài tập

  Ôn bài + Sửa bài tập

 • Cung cấp từ vựng chủ đề Shopping ~ Mua sắm

  Cung cấp từ vựng chủ đề Shopping ~ Mua sắm

 • Cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn.

  Cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn.

 • Luyện đọc thông qua 2 bài blog về chủ đề Living abroad ~ Lối sống.

  Luyện đọc thông qua 2 bài blog về chủ đề Living abroad ~ Lối sống.

 • So sánh hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn.

  So sánh hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn.

 • Luyện nghe thông qua cuộc trò chuyện về chủ đề What people are wearing.

  Luyện nghe thông qua cuộc trò chuyện về chủ đề What people are wearing.

 • Lọc từ vựng chủ đề Clothes ~ Quần áo.

  Lọc từ vựng chủ đề Clothes ~ Quần áo.

 • Cách phát âm /o/ sao cho đúng.

  Cách phát âm /o/ sao cho đúng.

 • Tổng kết lại nội dung buổi học.

  Tổng kết lại nội dung buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 26: Shop for clothes. Write a thank~you email.

 • Ôn bài + Sửa bài tập

  Ôn bài + Sửa bài tập

 • Luyện nghe chủ đề Shopping for clothes - Mua sắm quần áo.

  Luyện nghe chủ đề Shopping for clothes - Mua sắm quần áo.

 • Lọc từ vựng từ bài nghe Shopping for clothes.

  Lọc từ vựng từ bài nghe Shopping for clothes.

 • Học cách nối âm.

  Học cách nối âm.

 • Luyện nghe chủ đề Giving presents - Văn hóa tặng quà.

  Luyện nghe chủ đề Giving presents - Văn hóa tặng quà.

 • Luyện đọc thông qua 2 email cảm ơn.

  Luyện đọc thông qua 2 email cảm ơn.

 • Hướng dẫn cách viết thư cảm ơn.

  Hướng dẫn cách viết thư cảm ơn.

 • Tổng kết lại nội dung buổi học.

  Tổng kết lại nội dung buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 27: Compare and talk about the things you have. Talk about languages.

 • Ôn bài + Sửa bài tập

  Ôn bài + Sửa bài tập

 • Luyện đọc thông qua một trang web về smartphones and tablets.

  Luyện đọc thông qua một trang web về smartphones and tablets.

 • Cách sử dụng so sánh hơn.

  Cách sử dụng so sánh hơn.

 • Cung cấp các từ vựng chủ đề IT collocations - cụm từ phổ biến về ngành IT.

  Cung cấp các từ vựng chủ đề IT collocations - cụm từ phổ biến về ngành IT.

 • Luyện nói chủ đề Smartphones and tablets, so sánh sự giống nhau của điện thoại thông minh và máy tính bảng.

  Luyện nói chủ đề Smartphones and tablets, so sánh sự giống nhau của điện thoại thông minh và máy tính bảng.

 • Luyện nghe một chương trình radio về ngôn ngữ.

  Luyện nghe một chương trình radio về ngôn ngữ.

 • Luyện nói về chủ đề Languages; Blogs and language websites.

  Luyện nói về chủ đề Languages; Blogs and language websites.

 • Luyện đọc và lọc từ vựng chủ đề High numbers.

  Luyện đọc và lọc từ vựng chủ đề High numbers.

 • Tổng kết lại nội dung buổi học.

  Tổng kết lại nội dung buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 28: Ask for help. Write a post expressing an opinion.

 • Ôn bài + Sửa bài tập

  Ôn bài + Sửa bài tập

 • Phát âm: dấu nhấn và ngữ điệu.

  Phát âm: dấu nhấn và ngữ điệu.

 • Luyện nói chủ đề Asking for help; Checking instructions - Xin lời khuyên, cách hỏi khi muốn check lại thông tin.

  Luyện nói chủ đề Asking for help; Checking instructions - Xin lời khuyên, cách hỏi khi muốn check lại thông tin.

 • Luyện nghe - đọc thông qua các Text messages.

  Luyện nghe - đọc thông qua các Text messages.

 • Cách sử dụng also, too, as well để nối ý khi viết.

  Cách sử dụng also, too, as well để nối ý khi viết.

 • Tổng kết lại nội dung từ buổi 25 đến 28.

  Tổng kết lại nội dung từ buổi 25 đến 28.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 29: Ask and answer about entertainment experiences.

 • Ôn bài + Sửa bài tập

  Ôn bài + Sửa bài tập

 • Luyện đọc thông qua hồ sơ các minh tinh Hollywood.

  Luyện đọc thông qua hồ sơ các minh tinh Hollywood.

 • Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành.

  Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành.

 • Cung cấp động từ cột 3 bất quy tắc, cách sử dụng và ghi nhớ.

  Cung cấp động từ cột 3 bất quy tắc, cách sử dụng và ghi nhớ.

 • Luyện đọc thông qua bài báo về Buenos Aires

  Luyện đọc thông qua bài báo về Buenos Aires

 • So sánh thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn.

  So sánh thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn.

 • Cung cấp từ vựng chủ đề Music.

  Cung cấp từ vựng chủ đề Music.

 • Luyện nói: Thể loại âm nhạc mà bạn thích?

  Luyện nói: Thể loại âm nhạc mà bạn thích?

 • Tổng kết lại nội dung buổi học.

  Tổng kết lại nội dung buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 30: Ask for and express opinions about things you’re seen.

 • Ôn bài + Sửa bài tập

  Ôn bài + Sửa bài tập

 • Luyện nghe chủ đề A night out.

  Luyện nghe chủ đề A night out.

 • Luyện nói Asking for and expressing opinions - Hỏi và thể hiện ý kiến cá nhân.

  Luyện nói Asking for and expressing opinions - Hỏi và thể hiện ý kiến cá nhân.

 • Luyện đọc chủ đề Các bộ phim bom tấn.

  Luyện đọc chủ đề Các bộ phim bom tấn.

 • Viết một bài review phim.

  Viết một bài review phim.

 • Tổng kết lại nội dung buổi học.

  Tổng kết lại nội dung buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 31: Talk about holiday plans. Give advice about travelling.

 • Ôn bài + Sửa bài tập

  Ôn bài + Sửa bài tập

 • Cung cấp từ vựng chủ đề Geography - Địa lý

  Cung cấp từ vựng chủ đề Geography - Địa lý

 • Luyện nghe về chủ đề Holidays - Du lịch

  Luyện nghe về chủ đề Holidays - Du lịch

 • Hướng dẫn sử dụng ngữ pháp be going to

  Hướng dẫn sử dụng ngữ pháp be going to

 • Luyện đọc cuộc hội thoại về Holidays.

  Luyện đọc cuộc hội thoại về Holidays.

 • Lọc từ vựng về chủ đề Holidays.

  Lọc từ vựng về chủ đề Holidays.

 • Hướng dẫn sử dụng cấu trúc should/ shouldn’t.

  Hướng dẫn sử dụng cấu trúc should/ shouldn’t.

 • Tổng kết lại nội dung buổi học.

  Tổng kết lại nội dung buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 32: Use language for travel and tourism.

 • Ôn bài + Sửa bài tập

  Ôn bài + Sửa bài tập

 • Luyện nghe về chủ đề A prize holiday.

  Luyện nghe về chủ đề A prize holiday.

 • Học cách phát âm với nhóm phụ âm /t/: t’s, st, ghts, xt, t, etc.

  Học cách phát âm với nhóm phụ âm /t/: t’s, st, ghts, xt, t, etc.

 • Luyện nói: Đóng vai thành một người đi du lịch.

  Luyện nói: Đóng vai thành một người đi du lịch.

 • Luyện đọc thông qua email Tư vấn du lịch.

  Luyện đọc thông qua email Tư vấn du lịch.

 • Luyện viết email với chủ đề Travel advice.

  Luyện viết email với chủ đề Travel advice.

 • Tổng kết lại nội dung buổi học.

  Tổng kết lại nội dung buổi học.

Session 33: Ôn tập

 • Sửa bài tập

  Sửa bài tập

 • Giáo viên đưa ra các hoạt động để ôn tập cho bài FINAL TEST

  Giáo viên đưa ra các hoạt động để ôn tập cho bài FINAL TEST

Session 34: FINAL TEST

Session 35: Sửa bài FINAL TEST

Session 36: Tổng kết khóa học. Say goodbye.

shape

Lịch học khóa Zero

Khóa Hình thức Tình trạng Dự kiến khai giảng Buổi học Giờ học
Zero Online Còn slot 08/11/2023 Thứ 2,4,6 19:45 - 21:15
Zero Offline Còn slot 15/11/2023 Thứ 2,4,6 20:00 - 21:30
shape

Giảng viên EngTalk

Nguyễn Hứa Thanh Lễ

Founder tại EngTalk Center

 • Nguyễn Hứa Thanh Lễ

  8.5 IELTS Overall

 • Nguyễn Hứa Thanh Lễ

  7 năm kinh nghiệm giảng dạy tại EngTalk

 • Nguyễn Hứa Thanh Lễ

  Cựu học sinh trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong

 • Nguyễn Hứa Thanh Lễ

  Tốt nghiệp xuất sắc ĐH KT-Tp.HCM

 • Nguyễn Hứa Thanh Lễ

  Bằng CELTA của Cambridge

 • Nguyễn Hứa Thanh Lễ

  Từng được chính phủ Mỹ mời tham gia chương trình Sáng kiến thủ lĩnh Đông Nam Á tại ĐH Harvard.

 • Nguyễn Hứa Thanh Lễ

  Nhà sáng tạo nội dung hàng đầu trong mảng Anh ngữ trên nền tảng TikTok (hơn 1,5 triệu followers)

Đang cập nhật...

Nguyễn Phương Thảo

Nguyễn Phương Thảo

IELTS Trainer

 • Nguyễn Phương Thảo

  5 năm kinh nghiệm giảng dạy.

 • Nguyễn Phương Thảo

  8.0 IELTS Overall

 • Nguyễn Phương Thảo

  TESOL cấp bởi TEFL International

 • Nguyễn Phương Thảo

  First prize of a speaking workshop (hosted by TFS)

 • Nguyễn Phương Thảo

  Tốt nghiệp loại giỏi Đại học Sư phạm Tp.HCM - chuyên ngành Ngôn ngữ Anh

Đang cập nhật...

Seline Nguyen

Seline Nguyen

Academic Manager tại EngTalk Center

 • Seline Nguyen

  8.5 IELTS Overall

 • Seline Nguyen

  7 năm kinh nghiệm giảng dạy.

 • Seline Nguyen

  Tốt nghiệp thủ khoa Đại học Sư phạm Tp.HCM - chuyên ngành Sư phạm Anh

 • Seline Nguyen

  Giải nhất học sinh giỏi tiếng Anh Tp.HCM năm 2013

 • Seline Nguyen

  Giải nhất cuộc thi viết Empower children's voices của Stella Education.

 • Seline Nguyen

  Giải ba cuộc thi hùng biện tiếng Anh của KTDC Group.

Đang cập nhật ...

Đoàn Mạnh Tuấn

Đoàn Mạnh Tuấn

IELTS Trainer

 • Đoàn Mạnh Tuấn

  8.0 IELTS Overall

 • Đoàn Mạnh Tuấn

  5 năm kinh nghiệm giảng dạy.

 • Đoàn Mạnh Tuấn

  TESOL cấp bởi TEFL International

 • Đoàn Mạnh Tuấn

  Giải nhất cuộc thi viết Tiếng Anh Major Education 2014

 • Đoàn Mạnh Tuấn

  Giải ba học sinh giỏi tiếng Anh Tp.HCM năm 2015

 • Đoàn Mạnh Tuấn

  Top 10 cuộc thi hùng biện Tiếng Anh "You Are A Brand" - ERC International 2015

Đang cập nhật ....

Nguyễn Dương Minh

Nguyễn Dương Minh

IELTS Trainer

 • Nguyễn Dương Minh

  8.0 IELTS Overall

 • Nguyễn Dương Minh

  3 năm kinh nghiệm giảng dạy.

 • Nguyễn Dương Minh

  Cử nhân Đại học RMIT Melbourne - Úc

Đang cập nhật ...

Phillip Tong

Phillip Tong

IELTS Trainer

 • Phillip Tong

  8.0 IELTS Overall

 • Phillip Tong

  8 năm kinh nghiệm giảng dạy.

 • Phillip Tong

  TESOL cấp bởi TEFL International

 • Phillip Tong

  Cử nhân Đại học Mở - Chuyên ngành ngôn ngữ Anh

shape

Bảng vàng thành tích

Nguyễn Võ Tấn Danh

Đại học Y Dược Tp.HCM

IELTS OVERALL

7.5

Ngô Thị Hồng Hạnh

Đại học Kinh Tế Tp.HCM

IELTS OVERALL

7.5

Lê Nguyễn Minh Hương

Đại Học Pháp PUF

IELTS OVERALL

8.0

Trần Thùy Vân

Đại học Kiến Trúc Pháp

IELTS OVERALL

7.0

IELTS OVERALL

7.5

Nguyễn Võ Tấn Danh

Member

Ngô Thị Hồng Hạnh

Member

Lê Nguyễn Minh Hương

Member

Trần Thùy Vân

Member

Hoàng Hải Hà

Member

Member

shape

Cảm nhận của học viên

Lê Bích Thiên Kim

Lê Bích Thiên Kim
Member

"VỎN VẸN 2 KHOÁ HỌC VÀ MÌNH ... CÓ THÊM MỘT GIA ĐÌNH"
Nghe có vẻ khó tin nhưng đây là cảm nhận của mình và các bạn học viên của lớp Found K2.03 và lớp Pre-B K1.03. Và chắc hẳn không thể không nhắc đến hai nhân vật đã đặc biệt đã hỗ trợ và giảng dạy cho mình những kĩ năng và phương pháp học tập hiệu quả suốt 2 khoá học vừa qua thầy Dương Minh và cô Seline.
Thương gửi đến 2 giáo viên dễ thương, đầy nhiệt huyết, em cảm ơn thầy và cô rất nhiều trong thời gian qua với sự hướng dẫn rất tận tâm về mặt kiến thức ngôn ngữ và về phương pháp học tập luyện nghe hiệu quả. " Mỗi ngày đi học là một ngày vui ", thầy và cô luôn tạo cảm giác thoải mái cho mọi người, và luôn hỗ trợ nhiệt tình khi mọi người có câu hỏi hay thắc mắc. Cái quý nhất mình học được là kiến thức "thật", không chỉ để đi thi, mà còn có thể áp dụng ở nhiều mặt khác.
Dear Mr Nguyễn Dương Minh, cảm ơn những board games của thầy mặc dù đôi khi thật sự là em quên học vocabulary, nhưng mà nhờ những game của thầy mà em cũng ghi nhớ được phần nào. Cảm ơn cả những lúc thầy ở lại sau giờ học để giảng bài thêm cho các bạn vắng ( vì khoảng cách địa lý xa xôi). Bây giờ em đã bớt sợ Listening và Speaking hơn phần nào rồi.
Dear Seline, cảm ơn những feedback "lúc nửa đêm" rất chi tiết của cô dành cho em. Và cảm ơn cô vì đã phát hiện ra "cái nết Speaking không giống ai" của em kịp thời trước khi em mang nó vào phòng thi, chứ không là ố dề rồi cô hen. Dựa vào những điều cô chia sẻ về kỹ năng Speaking và Listening, em sẽ cố gắng luyện tập thêm để tiến bộ hơn.
Và lời nói thân thương thứ hai, là dành cho các anh chị staff trong trung tâm mình đã luôn theo dõi sát sao tình hình học tập, nhắc nhở em mỗi khi trễ deadline. Cảm ơn các anh chị đã đồng hành với em trong suốt 2 khoá vừa qua.
Em xin chúc quý thầy cô thật nhiều sức khỏe và ngày càng thành công với sứ mệnh người lái đò của mình. Chúc toàn thể trung tâm anh ngữ Endtalk ngày càng vựgx mạnh và nhiều học viên biết đến là địa điểm tin cậy của các học viên cần luyện thi ielts tìm tới.
Link bài viết: bit.ly/3WF1iRZ

Trần Thị Mỹ Duyên

Trần Thị Mỹ Duyên
Member

Em đã học tổng cộng hai khoá của trung tâm là khoá Pre-IELTS của cô Thảo và khoá Foundation của thầy Tuấn. Em cũng có dự định sẽ học tiếp tại trung tâm khoá Pre-Builder để đạt đầu ra là 6.5.
Theo cảm nhận của em thì em thấy cô Thảo rất quan tâm đến học viên. Bài tập về nhà sẽ được cô sửa ngay trong buổi hôm sau nên em rút kinh nghiệm rất nhanh. Sau các buổi học cô sẽ luôn nhắn tin dặn dò các vấn đề trong lúc học và gửi video record cho mọi người xem lại các phần chưa theo kịp. Và ngoài những tiết học thông thường thì các trò chơi sẽ thường xuyên được tổ chức để làm vui nhộn bầu không khí lớp học. Kiến thức và từ vựng mới cũng luôn được cô cài cắm vào các game giữa giờ nên tụi em có thể vừa học vừa chơi và cởi mở trò chuyện với bạn bè cùng lớp hơn.
Về thầy Tuấn thì thầy nói tiếng Anh rất là hay. Học với thầy em còn có thể phát triển listening của mình luôn. Thầy thường hướng dẫn mọi người một số tips và giới thiệu vài website để mọi người có thể luyện tập thêm khả năng speaking của mình. Trong những lúc học thì thầy hay có những cú jokes rất “ba chấm” khiến mọi người cười hả hê và hình thành văn hoá “cà khịa” trong lớp giúp mọi người đỡ căng thẳng hơn, thích thú hơn hẳn.
Ngoài ra, em còn được tham gia lớp luyện đề của thầy Phi và cô Seline. Các thầy cô đều rất nhiệt tình và giúp em rất nhiều trong việc phát triển các kĩ năng qua các tips và website ngoài bài học.
EM HOÀN TOÀN CHO TRUNG TÂM 5 SAO ^^

Lê Bích Thiên Kim

Member

"VỎN VẸN 2 KHOÁ HỌC VÀ MÌNH ... CÓ THÊM MỘT GIA ĐÌNH"
Nghe có vẻ khó tin nhưng đây là cảm nhận của mình và các bạn học viên của lớp Found K2.03 và lớp Pre-B K1.03. Và chắc hẳn không thể không nhắc đến hai nhân vật đã đặc biệt đã hỗ trợ và giảng dạy cho mình những kĩ năng và phương pháp học tập hiệu quả suốt 2 khoá học vừa qua thầy Dương Minh và cô Seline.
Thương gửi đến 2 giáo viên dễ thương, đầy nhiệt huyết, em cảm ơn thầy và cô rất nhiều trong thời gian qua với sự hướng dẫn rất tận tâm về mặt kiến thức ngôn ngữ và về phương pháp học tập luyện nghe hiệu quả. " Mỗi ngày đi học là một ngày vui ", thầy và cô luôn tạo cảm giác thoải mái cho mọi người, và luôn hỗ trợ nhiệt tình khi mọi người có câu hỏi hay thắc mắc. Cái quý nhất mình học được là kiến thức "thật", không chỉ để đi thi, mà còn có thể áp dụng ở nhiều mặt khác.
Dear Mr Nguyễn Dương Minh, cảm ơn những board games của thầy mặc dù đôi khi thật sự là em quên học vocabulary, nhưng mà nhờ những game của thầy mà em cũng ghi nhớ được phần nào. Cảm ơn cả những lúc thầy ở lại sau giờ học để giảng bài thêm cho các bạn vắng ( vì khoảng cách địa lý xa xôi). Bây giờ em đã bớt sợ Listening và Speaking hơn phần nào rồi.
Dear Seline, cảm ơn những feedback "lúc nửa đêm" rất chi tiết của cô dành cho em. Và cảm ơn cô vì đã phát hiện ra "cái nết Speaking không giống ai" của em kịp thời trước khi em mang nó vào phòng thi, chứ không là ố dề rồi cô hen. Dựa vào những điều cô chia sẻ về kỹ năng Speaking và Listening, em sẽ cố gắng luyện tập thêm để tiến bộ hơn.
Và lời nói thân thương thứ hai, là dành cho các anh chị staff trong trung tâm mình đã luôn theo dõi sát sao tình hình học tập, nhắc nhở em mỗi khi trễ deadline. Cảm ơn các anh chị đã đồng hành với em trong suốt 2 khoá vừa qua.
Em xin chúc quý thầy cô thật nhiều sức khỏe và ngày càng thành công với sứ mệnh người lái đò của mình. Chúc toàn thể trung tâm anh ngữ Endtalk ngày càng vựgx mạnh và nhiều học viên biết đến là địa điểm tin cậy của các học viên cần luyện thi ielts tìm tới.
Link bài viết: bit.ly/3WF1iRZ

Trần Thị Mỹ Duyên

Member

Em đã học tổng cộng hai khoá của trung tâm là khoá Pre-IELTS của cô Thảo và khoá Foundation của thầy Tuấn. Em cũng có dự định sẽ học tiếp tại trung tâm khoá Pre-Builder để đạt đầu ra là 6.5.
Theo cảm nhận của em thì em thấy cô Thảo rất quan tâm đến học viên. Bài tập về nhà sẽ được cô sửa ngay trong buổi hôm sau nên em rút kinh nghiệm rất nhanh. Sau các buổi học cô sẽ luôn nhắn tin dặn dò các vấn đề trong lúc học và gửi video record cho mọi người xem lại các phần chưa theo kịp. Và ngoài những tiết học thông thường thì các trò chơi sẽ thường xuyên được tổ chức để làm vui nhộn bầu không khí lớp học. Kiến thức và từ vựng mới cũng luôn được cô cài cắm vào các game giữa giờ nên tụi em có thể vừa học vừa chơi và cởi mở trò chuyện với bạn bè cùng lớp hơn.
Về thầy Tuấn thì thầy nói tiếng Anh rất là hay. Học với thầy em còn có thể phát triển listening của mình luôn. Thầy thường hướng dẫn mọi người một số tips và giới thiệu vài website để mọi người có thể luyện tập thêm khả năng speaking của mình. Trong những lúc học thì thầy hay có những cú jokes rất “ba chấm” khiến mọi người cười hả hê và hình thành văn hoá “cà khịa” trong lớp giúp mọi người đỡ căng thẳng hơn, thích thú hơn hẳn.
Ngoài ra, em còn được tham gia lớp luyện đề của thầy Phi và cô Seline. Các thầy cô đều rất nhiệt tình và giúp em rất nhiều trong việc phát triển các kĩ năng qua các tips và website ngoài bài học.
EM HOÀN TOÀN CHO TRUNG TÂM 5 SAO ^^

Lê Thị Hà Vy

Member

Em mê lắm ạ
Cô Aprl dễ thương quá trời, giảng bài dễ hiểu nữa ạ
Cô tận tâm lắm ạ
Tiếc là mấy nay em bận quá nên không vào học thường xuyên được
Và tất nhiên là trình độ của em cũng tăng lên đáng kể rồi ạ.
Nếu có cơ hội thì em vẫn muốn cùng EngTalk để tiến gần hơn với aim của em.

Mai Quỳnh

Member

Em biết đến EngTalk qua thầy Lễ, đọc khá là nhiều bài review và gặp quá trời seeder dìm trung tâm làm em cũng hoang mang thật sự. nhưng em vẫn quyết đánh liều trao thân gửi phận cho trung tâm và đây có lẽ là quyết định đúng đắn nhất của em. các nhân viên thì tư vấn nhiệt tình, dù cho em là một đứa đa nghi, hỏi không thiếu gì, nhưng ad vẫn kiên nhẫn giải thích. điều này làm em khá cảm động và càng thêm chắc về quyết định của mình. lộ trình trung tâm khá rõ ràng không lan man và không quá nặng với một đứa mới bắt đầu học ielts như em. lớp học ít nên giáo viên có thể quan tâm tận từng bạn. bài học được lồng với các trò chơi khiến không học bị nặng mà còn vui nữa. giáo viên có trình độ chuyên môn cao, dù mới lớp zero nhưng vẫn dạy chi tiết từng phần nhỏ và đưa ra nhiều tips khá là tuyệt giúp em cải thiện đáng kể tiếng anh. em đang còn muốn khen thêm nhưng bài hơi dài, hẹn ad sau khi học hết khóa pre này sẽ lên một bài reveiw xịn hơn nữa.

Nguyễn Ngọc Gia Huy

Member

Mới đầu em bị mất căn bản môn tiếng anh,chẳng hứng thú mấy với môn này.Nhưng sau 3 tháng học ,em cảm thấy thầy dạy rất hay,vui và khiến em có hứng thú học tiếng Anh hơn.. Em sẽ tiếp tục học theo học tiếp để có thể lấy được bằng

Trần Quốc Khải

Member

chất lượng oke lắm ad
thầy cô nhiệt tình, vui vẻ
trên lớp thầy cô chủ yếu dạy bài mới, cung cấp kiến thức quan trọng
ngoài ra còn hướng dẫn nhiều cách + source để tự ôn luyện thêm ở nhà
e học 4 5 khóa ở tt mình rồi, thấy tiếng bộ hơn xưa rất nhiều
thầy cô feedback liên tục nên e nắm được trình độ mình ở đâu, tiến triển như thế nào
e thấy e tiến bộ nhiều ở cả 4 skill luôn
trước khi biết tt mình thì e học đủ các tt khác từ hồi cấp 1 rồi
thầy cô gia sư có, tt nhỏ lẻ có, tt lớn cũng có
xưa mới lên sg e đóng full năm ở wall street english
mà học xong e thấy cũng mập mờ mơ hồ lắm, ko cải thiện gì mấy
hồi test vô trung tâm mình chắc đc cỡ band 4 5 à :3
học xong khóa này e thi để apply vô rmit
e muốn học thêm nữa mà ad kêu e học hết lớp rồi còn đâu :3

Member

shape