IELTS Speaking Part 2: nhiều đề quá, học làm sao?

1. Phương pháp học nói gộp đề là học thế nào?

IELTS speaking part 2 có những đề gốc ai cũng phải chuẩn bị trước ở nhà như sau:

 • Describe someone you admire.
 • Describe a building you like.
 • Describe a natural landscape you like.
 • Describe an activity you enjoy doing.
 • Describe something you bought that you really like.
 • Describe something you bought that you really like.
 • Describe a time you helped your friend.
 • Describe your favorite clothes.
 • Describe your favorite food.
 • Describe your favorite brand or company.
 • Describe your favorite brand or company.

Đối với đề (1) Describe someone you admire thì có những biến thể như:

 • 1.1 Describe your favorite singer 
 • 1.2 Describe a person who has interesting ideas
 • 1.3. Describe a person who has interesting ideas
 • 1.4 Describe someone you’d like to work or study with 

BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN