3 cặp từ dễ gây nhầm lẫn (Part 1)

1. A while và Awhile:

A while là một cụm danh từ có chứa a while, mang nghĩa “một khoảng thời gian”. Còn awhile, dù cùng nghĩa, nhưng lạilà trạng từ. Vì vậy, cách sử dụng chúng trong câu sẽ khác nhau.

A while thường đứng sau giới từ for hoặc in. Ví dụ như chuyện gì đã không xảy ra trong một khoảng thời gian, hay chúng ta chưa gặp ai đó trong một khoảng thời gian, chúng ta có thể sử dụng a while:

  • She hasn’t met John for a while. (Cô ấy đã không gặp John trong một khoảng thời gian dài.)
  • We go to the cinema once in a while. (Chúng tôi chỉ thỉnh thoảng đi tới rạp phim.)

Awhile chỉ được dùng thay cho cụm for a while, và không được dùng với giới từ. Ví dụ:

  • The chair is for customers to rest awhile = The chair is for customers to rest for a while (Cái ghế là để cho khách hàng ngồi nghỉ một chút.)
  • I slept awhile before dinner = I slept for a while before dinner (Tôi đã ngủ một lát trước bữa tối.)

2. A mong và Between:

Hai từ này đều được sử dụng để diễn tả quan hệ giữa các vật. Tuy nhiên:

Among được sử dụng khi vật hay người được nhắc tới thuộc cùng nhóm, hoặc không có tên gọi cụ thể, số lượng từ ba trở lên. Ví dụ:

  • She is trying to decide among these phones. (Cô ấy đang lựa chọn giữa các loại điện thoại này.)

Between được sử dụng khi nhắc tới những vật hay người riêng biệt, số lượng từ hai trở lên. Ví dụ:

  • She is trying to decide between an iPhone and a Samsung. (Cô ấy đang lựa chọn giữa iPhone và Samsung.)

3. Good và Well:

Hai từ này dễ bị nhầm lẫn vì nó đều mang nghĩa “tốt”. Tuy nhiên:

Good là tính từ, bổ nghĩa cho danh từ. Thể hiện sự vật, sự việc có thể hoặc có cảm giác tốt. Ví dụ:

  • This is a good example. (Đây là một ví dụ tốt.)
  • Vegetables are good for your health. (Rau rất tốt cho sức khỏe của bạn.)

Well là trạng từ, bổ nghĩa cho động từ. Ví dụ:

  • Did you do well on your exams? (Bạn có làm tốt các bài kiểm tra không?)
  • I did well on the exam. (Tôi đã làm tốt bài kiểm tra.)

BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN