icon icon

Địa chỉ: 302A Lý Thường Kiệt, P.6, Q.Tân Bình, Tp.HCM

icon icon

Chúng tôi làm việc 24/7: +8 4 2 8 6 2 7 7 0 0 0 1

Sub-Zero

Asset 1 Asset 1 Asset 1 Asset 1 Asset 1

Cung cấp nền tảng từ vựng cơ bản theo chủ đề, chủ điểm ngữ pháp cho người mới bắt đầu, luyện tập giao tiếp các chủ đề thường nhật.

Yêu cầu đầu vào

 • Người học hoàn toàn chưa có nền tảng tiếng Anh, chưa nghe nói được.
 • Khóa học phù hợp với học sinh/ sinh viên hoặc người lớn có nhu cầu học lại cơ bản, mong muốn có nền tảng ngữ pháp, từ vựng để ứng dụng vào giao tiếp thông thường.
 • Người học có mục tiêu thi IELTS nhưng đang mất gốc, chưa biết bắt đầu từ đâu.
shape

Kết quả đạt được sau khóa học

 • Định hướng lại cách học đúng đắn, ứng dụng phương pháp Inquiry – based teaching giúp HV kích thích sự sáng tạo và thích thú trong việc học tiếng Anh.
 • Sửa phát âm theo chuẩn IPA, tiến gần đến mục tiêu phát âm chuẩn và có ngữ điệu.
 • Nghe hiểu và nói được câu đơn, ứng dụng giao tiếp các chủ đề thường gặp.
 • Nắm vững các thì tiếng Anh cơ bản.
 • Đầu ra năng lực ~A1 (theo Khung tham chiếu châu Âu về chuẩn ngôn ngữ-CECR).
shape

Nội dung chương trình học

36 Buổi • 12 Unit • 54h total length

Session 1: Say your name and country.

 • Break the ice - làm quen với nhau.

  Break the ice - làm quen với nhau.

 • Giới thiệu về khóa học, tài liệu học.

  Giới thiệu về khóa học, tài liệu học.

 • Hướng dẫn phương pháp học tập đúng đắn.

  Hướng dẫn phương pháp học tập đúng đắn.

 • Thống nhất nội quy lớp học.

  Thống nhất nội quy lớp học.

 • Cách sử dụng động từ to be ở thì hiện tại đơn (chủ ngữ I/you/we).

  Cách sử dụng động từ to be ở thì hiện tại đơn (chủ ngữ I/you/we).

 • Luyện nghe đoạn hội thoại “Who you are” - Giới thiệu các thông tin cơ bản về bản thân.

  Luyện nghe đoạn hội thoại “Who you are” - Giới thiệu các thông tin cơ bản về bản thân.

 • Lọc từ vựng chủ đề “Countries”.

  Lọc từ vựng chủ đề “Countries”.

 • Luyện nói: thực hành đóng vai để giới thiệu bản thân.

  Luyện nói: thực hành đóng vai để giới thiệu bản thân.

 • Tổng kết lại nội dung của buổi học.

  Tổng kết lại nội dung của buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 2: Talk about people you know.

 • Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

  Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

 • Cung cấp từ vựng về chủ đề “Nationalities” (Quốc tịch).

  Cung cấp từ vựng về chủ đề “Nationalities” (Quốc tịch).

 • Giới thiệu về Long and short sounds (âm dài và âm ngắn), syllables and word stress ( âm tiết và dấu nhấn).

  Giới thiệu về Long and short sounds (âm dài và âm ngắn), syllables and word stress ( âm tiết và dấu nhấn).

 • Cách sử dụng động từ to be ở thì hiện tại đơn (chủ ngữ he/she/they).

  Cách sử dụng động từ to be ở thì hiện tại đơn (chủ ngữ he/she/they).

 • Luyện nói: thực hành đóng vai để giới thiệu bản thân.

  Luyện nói: thực hành đóng vai để giới thiệu bản thân.

 • Luyện nghe đoạn hội thoại “First day at work”.

  Luyện nghe đoạn hội thoại “First day at work”.

 • Hướng dẫn các mẫu câu giao tiếp chào hỏi khi mới gặp mặt.

  Hướng dẫn các mẫu câu giao tiếp chào hỏi khi mới gặp mặt.

 • Tổng kết lại nội dung của buổi học.

  Tổng kết lại nội dung của buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 3: Meet and greet new people.

 • Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

  Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

 • Luyện giao tiếp chào hỏi khi mới gặp mặt.

  Luyện giao tiếp chào hỏi khi mới gặp mặt.

 • Nghe và luyện tập ngữ điệu khi nói.

  Nghe và luyện tập ngữ điệu khi nói.

 • Luyện đọc bài “An online profile”.

  Luyện đọc bài “An online profile”.

 • Hướng dẫn cách viết “An online profile. Giới thiệu các quy tắc chấm phẩy trong văn phong tiếng Anh.

  Hướng dẫn cách viết “An online profile. Giới thiệu các quy tắc chấm phẩy trong văn phong tiếng Anh.

 • Tổng kết lại nội dung của buổi học.

  Tổng kết lại nội dung của buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 4: Talk about your home town.

 • Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

  Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

 • Luyện nghe 3 đoạn hội thoại về “Home towns”.

  Luyện nghe 3 đoạn hội thoại về “Home towns”.

 • Động từ be (it’s / it isn’t).

  Động từ be (it’s / it isn’t).

 • Luyện đọc thông qua 3 bài posts “Our homes” (Mái ấm của chúng ta).

  Luyện đọc thông qua 3 bài posts “Our homes” (Mái ấm của chúng ta).

 • Lọc từ vựng - các tính từ phổ biến thông qua bài đọc.

  Lọc từ vựng - các tính từ phổ biến thông qua bài đọc.

 • Luyện phát âm /h/.

  Luyện phát âm /h/.

 • Giới thiệu về Tính từ sở hữu.

  Giới thiệu về Tính từ sở hữu.

 • Luyện nói ứng dụng về chủ đề “Homes and home towns”.

  Luyện nói ứng dụng về chủ đề “Homes and home towns”.

 • Tổng kết lại nội dung của buổi học.

  Tổng kết lại nội dung của buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 5: Talk about possessions and common objects.

 • Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

  Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

 • Cung cấp từ vựng những đồ vật phổ biến.

  Cung cấp từ vựng những đồ vật phổ biến.

 • Giới thiệu mạo từ a/an.

  Giới thiệu mạo từ a/an.

 • Luyện nghe đoạn hội thoại “At the airport”.

  Luyện nghe đoạn hội thoại “At the airport”.

 • Giới thiệu danh từ số nhiều.

  Giới thiệu danh từ số nhiều.

 • Hướng dẫn cách phân biệt khi phát âm /s/, /z/, /iz/.

  Hướng dẫn cách phân biệt khi phát âm /s/, /z/, /iz/.

 • Hướng dẫn cách sử dụng động từ have.

  Hướng dẫn cách sử dụng động từ have.

 • Cung cấp từ vựng chủ đề “Number”.

  Cung cấp từ vựng chủ đề “Number”.

 • Luyện nói ứng dụng “What’s in the bag?”.

  Luyện nói ứng dụng “What’s in the bag?”.

 • Tổng kết lại nội dung của buổi học.

  Tổng kết lại nội dung của buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 6: Ask for and give personal information.

 • Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

  Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

 • Luyện nghe ngôn ngữ ứng dụng về quê hương, vật dụng xung quanh, thông tin cá nhân.

  Luyện nghe ngôn ngữ ứng dụng về quê hương, vật dụng xung quanh, thông tin cá nhân.

 • Luyện ngữ điệu khi đặt câu hỏi.

  Luyện ngữ điệu khi đặt câu hỏi.

 • Luyện viết “A personal information form.”

  Luyện viết “A personal information form.”

 • Tổng kết lại nội dung của buổi 1 đến 6.

  Tổng kết lại nội dung của buổi 1 đến 6.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 7: Say what you eat and drink.

 • Kiểm tra tiến độ + Sửa bài tập về nhà.

  Kiểm tra tiến độ + Sửa bài tập về nhà.

 • Cung cấp từ vựng về chủ đề “Food”.

  Cung cấp từ vựng về chủ đề “Food”.

 • Luyện phát âm /iː/ /ɪ/ /aɪ/.

  Luyện phát âm /iː/ /ɪ/ /aɪ/.

 • Luyện đọc thông qua “Food for one week” của 3 gia đình.

  Luyện đọc thông qua “Food for one week” của 3 gia đình.

 • Hiện tại đơn với chủ ngữ I/You/We/They.

  Hiện tại đơn với chủ ngữ I/You/We/They.

 • Luyện nghe thông qua đoạn hội thoại nói về “Food likes and dislikes”.

  Luyện nghe thông qua đoạn hội thoại nói về “Food likes and dislikes”.

 • Câu hỏi với thì hiện tại đơn.

  Câu hỏi với thì hiện tại đơn.

 • Luyện tập đối thoại về chủ đề “Food likes and dislikes”.

  Luyện tập đối thoại về chủ đề “Food likes and dislikes”.

 • Tổng kết lại nội dung của buổi học.

  Tổng kết lại nội dung của buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 8: Talk about food and meals.

 • Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

  Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

 • Luyện đọc thông qua bài báo “The number one breakfast in …”

  Luyện đọc thông qua bài báo “The number one breakfast in …”

 • Lọc từ vựng chủ đề “Food, Time”.

  Lọc từ vựng chủ đề “Food, Time”.

 • Luyện nghe hội thoại “Dinner”.

  Luyện nghe hội thoại “Dinner”.

 • Luyện phát âm /ɑː/ /ɔː/.

  Luyện phát âm /ɑː/ /ɔː/.

 • Cách sử dụng trạng từ chỉ sự thường xuyên.

  Cách sử dụng trạng từ chỉ sự thường xuyên.

 • Luyện phản xạ với những câu hỏi ngắn.

  Luyện phản xạ với những câu hỏi ngắn.

 • Tổng kết lại nội dung của buổi học.

  Tổng kết lại nội dung của buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 9: Order and pay in a café.

 • Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

  Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

 • Luyện nghe “in a café”.

  Luyện nghe “in a café”.

 • Hướng dẫn các điểm nhấn âm trong câu.

  Hướng dẫn các điểm nhấn âm trong câu.

 • Cách nói khi muốn đặt hàng và trả tiền.

  Cách nói khi muốn đặt hàng và trả tiền.

 • Luyện nói ngôn ngữ ứng dụng - đóng vai nhân viên bán hàng và khách hàng.

  Luyện nói ngôn ngữ ứng dụng - đóng vai nhân viên bán hàng và khách hàng.

 • Hướng dẫn viết một văn bản tin nhắn.

  Hướng dẫn viết một văn bản tin nhắn.

 • Tổng kết lại nội dung của buổi học.

  Tổng kết lại nội dung của buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 10: Talk about your life and ask about others.

 • Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

  Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

 • Cung cấp các động từ phổ biến thường dùng.

  Cung cấp các động từ phổ biến thường dùng.

 • Luyện đọc thông qua bài blog “Breakfast in Barcelona and lunch in London”.

  Luyện đọc thông qua bài blog “Breakfast in Barcelona and lunch in London”.

 • Luyện nghe thông qua hội thoại “Work and travel to work.”

  Luyện nghe thông qua hội thoại “Work and travel to work.”

 • Câu hỏi dạng Wh-.

  Câu hỏi dạng Wh-.

 • Điểm nhấn trong câu.

  Điểm nhấn trong câu.

 • Đóng vai luyện nói về “Work, home and study”.

  Đóng vai luyện nói về “Work, home and study”.

 • Tổng kết lại nội dung của buổi học.

  Tổng kết lại nội dung của buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 11: Talk about your family.

 • Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

  Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

 • Luyện đọc và nghe chủ đề Vai vế trong một gia đình.

  Luyện đọc và nghe chủ đề Vai vế trong một gia đình.

 • Lọc từ vựng chủ đề “Family and people”.

  Lọc từ vựng chủ đề “Family and people”.

 • Luyện phát âm /ð/.

  Luyện phát âm /ð/.

 • Luyện đọc “International Family”.

  Luyện đọc “International Family”.

 • Cung cấp từ vựng chủ đề “Number”.

  Cung cấp từ vựng chủ đề “Number”.

 • Hiện tại đơn với chủ ngữ He/She/It.

  Hiện tại đơn với chủ ngữ He/She/It.

 • Luyện nói ứng dụng về chủ đề Gia đình.

  Luyện nói ứng dụng về chủ đề Gia đình.

 • Tổng kết lại nội dung của buổi học.

  Tổng kết lại nội dung của buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 12: Ask and talk about photos.

 • Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

  Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

 • Luyện nghe “Talking about family photos”.

  Luyện nghe “Talking about family photos”.

 • Cung cấp ngôn ngữ ứng dụng - cách diễn tả một bức hình.

  Cung cấp ngôn ngữ ứng dụng - cách diễn tả một bức hình.

 • Luyện phát âm /tʃ/, /dʒ/.

  Luyện phát âm /tʃ/, /dʒ/.

 • Luyện viết Miêu tả hình ảnh gia đình.

  Luyện viết Miêu tả hình ảnh gia đình.

 • Thứ tự sắp xếp từ trong câu.

  Thứ tự sắp xếp từ trong câu.

 • Tổng kết lại nội dung của buổi 7 đến 12.

  Tổng kết lại nội dung của buổi 7 đến 12.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 13: Describe a town.

 • Kiểm tra tiến độ + Sửa bài tập về nhà.

  Kiểm tra tiến độ + Sửa bài tập về nhà.

 • Luyện đọc thông qua bài báo “Very hot! Very cold!”.

  Luyện đọc thông qua bài báo “Very hot! Very cold!”.

 • Giới thiệu cách dùng a few, lots of; there is, there are.

  Giới thiệu cách dùng a few, lots of; there is, there are.

 • Cung cấp từ vựng về nhũng địa điểm du lịch.

  Cung cấp từ vựng về nhũng địa điểm du lịch.

 • Luyện phát âm /uː/ /ʌ/.

  Luyện phát âm /uː/ /ʌ/.

 • Luyện nghe hội thoại “Places in a town”.

  Luyện nghe hội thoại “Places in a town”.

 • Thuyết trình về khu phố nơi bạn sinh sống.

  Thuyết trình về khu phố nơi bạn sinh sống.

 • Tổng kết lại nội dung của buổi học.

  Tổng kết lại nội dung của buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 14: Talk about hotels and hostels.

 • Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

  Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

 • Cung cấp từ vựng chủ đề “Hotels”.

  Cung cấp từ vựng chủ đề “Hotels”.

 • Luyện phát âm / ʃ/.

  Luyện phát âm / ʃ/.

 • Luyện đọc thông qua bài review về khách sạn.

  Luyện đọc thông qua bài review về khách sạn.

 • There is, there are (Câu phủ định; Câu hỏi).

  There is, there are (Câu phủ định; Câu hỏi).

 • Luyện nghe - nói các mẫu câu giao tiếp khi đi du lịch, ở khách sạn.

  Luyện nghe - nói các mẫu câu giao tiếp khi đi du lịch, ở khách sạn.

 • Tổng kết lại nội dung của buổi học.

  Tổng kết lại nội dung của buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 15: Ask about and say where places are.

 • Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

  Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

 • Luyện nghe chủ đề “Looking for a shop”.

  Luyện nghe chủ đề “Looking for a shop”.

 • Phát âm: cách nhấn mạnh những gì bạn nói.

  Phát âm: cách nhấn mạnh những gì bạn nói.

 • Luyện nói ứng dụng - cách hỏi và chỉ đường.

  Luyện nói ứng dụng - cách hỏi và chỉ đường.

 • Luyện viết Miêu tả về nơi mình đang sinh sống.

  Luyện viết Miêu tả về nơi mình đang sinh sống.

 • Cách sử dụng từ nối and, but khi viết.

  Cách sử dụng từ nối and, but khi viết.

 • Tổng kết lại nội dung của buổi học.

  Tổng kết lại nội dung của buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 16: Talk about people’s job

 • Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

  Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

 • Luyện đọc thông qua trang web Jobs International (Công việc quốc tế.)

  Luyện đọc thông qua trang web Jobs International (Công việc quốc tế.)

 • Phân biệt job và work.

  Phân biệt job và work.

 • Luyện nghe thông qua đoạn hội thoại của 4 người nói về công việc của họ.

  Luyện nghe thông qua đoạn hội thoại của 4 người nói về công việc của họ.

 • Dấu nhấn của danh từ ghép.

  Dấu nhấn của danh từ ghép.

 • Câu phủ định với chủ ngữ He/She/It (Hiện tại đơn).

  Câu phủ định với chủ ngữ He/She/It (Hiện tại đơn).

 • Luyện phát âm /ɜː/.

  Luyện phát âm /ɜː/.

 • Đóng vai luyện nói về chủ đề công việc.

  Đóng vai luyện nói về chủ đề công việc.

 • Tổng kết lại nội dung của buổi học.

  Tổng kết lại nội dung của buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 17: Talk about daily routines and habits.

 • Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

  Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

 • Luyện đọc thông qua bài báo “A good night’s sleep”.

  Luyện đọc thông qua bài báo “A good night’s sleep”.

 • Lọc từ vựng chủ đề “Daily routine”.

  Lọc từ vựng chủ đề “Daily routine”.

 • Giới thiệu cách dùng “for, from…to…, until” khi nói hoặc viết.

  Giới thiệu cách dùng “for, from…to…, until” khi nói hoặc viết.

 • Luyện phát âm với các nhóm phụ âm.

  Luyện phát âm với các nhóm phụ âm.

 • Luyện nghe thông qua đoạn hội thoại “Taking photos at night”.

  Luyện nghe thông qua đoạn hội thoại “Taking photos at night”.

 • Câu hỏi với chủ ngữ He/She/It (Hiện tại đơn).

  Câu hỏi với chủ ngữ He/She/It (Hiện tại đơn).

 • Đối thoại với nhau về chủ đề “routines and habits”.

  Đối thoại với nhau về chủ đề “routines and habits”.

 • Tổng kết lại nội dung của buổi học.

  Tổng kết lại nội dung của buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 18: Make and accept offers.

 • Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

  Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

 • Luyện nghe ngôn ngữ ứng dụng: Đưa ra yêu cầu hoặc lời mời mộc.

  Luyện nghe ngôn ngữ ứng dụng: Đưa ra yêu cầu hoặc lời mời mộc.

 • Luyện phát âm “Would” cho chuẩn.

  Luyện phát âm “Would” cho chuẩn.

 • Thực hành giao tiếp: cách đề nghị hoặc phản hồi một yêu cầu/lời mời.

  Thực hành giao tiếp: cách đề nghị hoặc phản hồi một yêu cầu/lời mời.

 • Luyện viết chủ đề “Daily Life”.

  Luyện viết chủ đề “Daily Life”.

 • Hướng dẫn sử dụng từ nối because, also.

  Hướng dẫn sử dụng từ nối because, also.

 • Tổng kết lại nội dung của buổi học.

  Tổng kết lại nội dung của buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 19: MIDTERM

Session 20: Talk about things you want to buy.

 • Sửa bài kiểm tra giữa kỳ.

  Sửa bài kiểm tra giữa kỳ.

 • Luyện đọc “Places to go shopping”.

  Luyện đọc “Places to go shopping”.

 • Lọc từ vựng những đồ vật thông dụng.

  Lọc từ vựng những đồ vật thông dụng.

 • Luyện phát âm /b/ , /p/ , /g/ , /k/.

  Luyện phát âm /b/ , /p/ , /g/ , /k/.

 • Luyện nghe cuộc hội thoại tại “A market stall”.

  Luyện nghe cuộc hội thoại tại “A market stall”.

 • Cách dùng this, that, these, those.

  Cách dùng this, that, these, those.

 • Tổng kết lại nội dung của buổi học.

  Tổng kết lại nội dung của buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 21: Talk about clothes that people wear.

 • Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

  Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

 • Cung cấp từ vựng chủ đề “Prices”.

  Cung cấp từ vựng chủ đề “Prices”.

 • Đóng vai luyện giao tiếp trong ngữ cảnh “A market stall”.

  Đóng vai luyện giao tiếp trong ngữ cảnh “A market stall”.

 • Luyện đọc thông qua bài báo “They make colourful clothes…”

  Luyện đọc thông qua bài báo “They make colourful clothes…”

 • Lọc từ vựng chủ đề thời trang.

  Lọc từ vựng chủ đề thời trang.

 • Luyện phát âm /ʃ/ /dʒ/.

  Luyện phát âm /ʃ/ /dʒ/.

 • Sở hữu dạng ’s, ôn tập về trạng từ.

  Sở hữu dạng ’s, ôn tập về trạng từ.

 • Thực hành giao tiếp chủ đề Mua sắm.

  Thực hành giao tiếp chủ đề Mua sắm.

 • Luyện nối âm.

  Luyện nối âm.

 • Viết email yêu cầu thông tin.

  Viết email yêu cầu thông tin.

 • Hướng dẫn cách chấm phẩy trong câu.

  Hướng dẫn cách chấm phẩy trong câu.

 • Tổng kết lại nội dung của buổi học.

  Tổng kết lại nội dung của buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 22: Talk about past events.

 • Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

  Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

 • Luyện đọc “People who travel for work”.

  Luyện đọc “People who travel for work”.

 • Quá khứ đơn với động từ be (thể khẳng định).

  Quá khứ đơn với động từ be (thể khẳng định).

 • Phát âm was, were.

  Phát âm was, were.

 • Cung cấp từ vựng nói về thời gian trong quá khứ.

  Cung cấp từ vựng nói về thời gian trong quá khứ.

 • Luyện nghe hội thoại về “Past events”.

  Luyện nghe hội thoại về “Past events”.

 • Quá khứ đơn với động từ be (thể phủ định và nghi vấn).

  Quá khứ đơn với động từ be (thể phủ định và nghi vấn).

 • Luyện nói chủ đề “A past travel experience”.

  Luyện nói chủ đề “A past travel experience”.

 • Tổng kết lại nội dung của buổi học.

  Tổng kết lại nội dung của buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 23: Describe events in the past.

 • Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

  Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

 • Luyện đọc thông qua câu chuyện “Who killed Lady Grey?”

  Luyện đọc thông qua câu chuyện “Who killed Lady Grey?”

 • Quá khứ đơn với động từ thường. (Thể khẳng định)

  Quá khứ đơn với động từ thường. (Thể khẳng định)

 • Luyện phát âm /t/, /d/.

  Luyện phát âm /t/, /d/.

 • Luyện nghe thông qua bài “Jane White’s morning activites”.

  Luyện nghe thông qua bài “Jane White’s morning activites”.

 • Lọc từ vựng chủ đề “Các hoạt động trong thời gian rảnh”.

  Lọc từ vựng chủ đề “Các hoạt động trong thời gian rảnh”.

 • Luyện giao tiếp “Yesterday’s activies”.

  Luyện giao tiếp “Yesterday’s activies”.

 • Tổng kết lại nội dung của buổi học.

  Tổng kết lại nội dung của buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 24: Make and respond to suggestions

 • Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

  Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

 • Luyện nghe thông qua hội thoại “Monday morning at work”.

  Luyện nghe thông qua hội thoại “Monday morning at work”.

 • Hướng dẫn cách nói và trả lời những lời đề nghị.

  Hướng dẫn cách nói và trả lời những lời đề nghị.

 • Luyện nhấn âm và ngữ điệu.

  Luyện nhấn âm và ngữ điệu.

 • Hướng dẫn cách viết thư cảm ơn.

  Hướng dẫn cách viết thư cảm ơn.

 • Tổng kết lại nội dung của buổi 20 đến 24.

  Tổng kết lại nội dung của buổi 20 đến 24.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 25: Talk about travel and holiday.

 • Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

  Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

 • Luyện đọc nội dung trên website Garden camping.

  Luyện đọc nội dung trên website Garden camping.

 • Luyện phát âm các từ có chứa âm “a”.

  Luyện phát âm các từ có chứa âm “a”.

 • Quá khứ đơn với động từ thường. (Thể phủ định)

  Quá khứ đơn với động từ thường. (Thể phủ định)

 • Cung cấp từ vựng chủ đề mùa màng, thời tiết.

  Cung cấp từ vựng chủ đề mùa màng, thời tiết.

 • Luyện đọc thông qua nhật ký “New Year down under”.

  Luyện đọc thông qua nhật ký “New Year down under”.

 • Luyện phát âm các từ có chứa âm “o”.

  Luyện phát âm các từ có chứa âm “o”.

 • Luyện nghe thông qua hội thoại “Summer holidays”.

  Luyện nghe thông qua hội thoại “Summer holidays”.

 • Cách đặt câu hỏi ở thì quá khứ đơn.

  Cách đặt câu hỏi ở thì quá khứ đơn.

 • Đối thoại ứng dụng thì quá khứ đơn.

  Đối thoại ứng dụng thì quá khứ đơn.

 • Tổng kết lại nội dung của buổi học.

  Tổng kết lại nội dung của buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 26: Make and respond to requests.

 • Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

  Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

 • Luyện nghe “A day trip to Henley”.

  Luyện nghe “A day trip to Henley”.

 • Âm tiết và chính tả.

  Âm tiết và chính tả.

 • Ngôn ngữ ứng dụng khi cần sự giúp đỡ - đóng vai thực hành giao tiếp.

  Ngôn ngữ ứng dụng khi cần sự giúp đỡ - đóng vai thực hành giao tiếp.

 • Luyện tập viết một câu chuyện về chuyến đi đáng nhớ.

  Luyện tập viết một câu chuyện về chuyến đi đáng nhớ.

 • Tổng kết lại nội dung của buổi học.

  Tổng kết lại nội dung của buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 27: Talk about your home

 • Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

  Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

 • Cung cấp từ vựng về chủ đề nhà cửa, giới từ chủ nơi chốn.

  Cung cấp từ vựng về chủ đề nhà cửa, giới từ chủ nơi chốn.

 • Luyện phát âm /tʃ/ /θ/.

  Luyện phát âm /tʃ/ /θ/.

 • Luyện nghe thông qua đoạn độc thoại về chủ đề “flat” (căn hộ).

  Luyện nghe thông qua đoạn độc thoại về chủ đề “flat” (căn hộ).

 • Thực hành giao tiếp ứng dụng.

  Thực hành giao tiếp ứng dụng.

 • Thực hành đọc hiểu thông qua mẫu tin nhắn.

  Thực hành đọc hiểu thông qua mẫu tin nhắn.

 • Rút ra cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn (thể khẳng định).

  Rút ra cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn (thể khẳng định).

 • Luyện đọc hiểu thông qua bài viết “Is your phone always on?”

  Luyện đọc hiểu thông qua bài viết “Is your phone always on?”

 • Lọc từ vựng chỉ nơi chốn.

  Lọc từ vựng chỉ nơi chốn.

 • Luyện phát âm /ə/.

  Luyện phát âm /ə/.

 • Hiện tại tiếp diễn (thể phủ định).

  Hiện tại tiếp diễn (thể phủ định).

 • Tổng kết lại nội dung của buổi học.

  Tổng kết lại nội dung của buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 28: Ask for travel information.

 • Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

  Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

 • Luyện nghe “At the train station.

  Luyện nghe “At the train station.

 • Luyện phát âm /ɪə/ /eə/.

  Luyện phát âm /ɪə/ /eə/.

 • Luyện nói với chủ đề: Lên kế hoạch khi du lịch.

  Luyện nói với chủ đề: Lên kế hoạch khi du lịch.

 • Luyện viết “A message asking for information”.

  Luyện viết “A message asking for information”.

 • Tổng kết lại nội dung của buổi học 25 đến 28.

  Tổng kết lại nội dung của buổi học 25 đến 28.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 29: Talk about people's lives.

 • Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

  Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

 • Luyện đọc thông qua bài báo “They were the first!”

  Luyện đọc thông qua bài báo “They were the first!”

 • Từ vựng về những sự kiến trong đời, cách nói về năm.

  Từ vựng về những sự kiến trong đời, cách nói về năm.

 • Luyện nghe hội thoại về “Valentina Tereshkova”.

  Luyện nghe hội thoại về “Valentina Tereshkova”.

 • Cách sử dụng “túc từ”.

  Cách sử dụng “túc từ”.

 • Luyện nói về “Past life events”.

  Luyện nói về “Past life events”.

 • Luyện đọc thông qua bài báo “Real life X-Men”.

  Luyện đọc thông qua bài báo “Real life X-Men”.

 • Mẫu câu với “can”.

  Mẫu câu với “can”.

 • Từ vựng về chủ đề “abilities”, trạng từ chỉ cách thức.

  Từ vựng về chủ đề “abilities”, trạng từ chỉ cách thức.

 • Tổng kết lại nội dung của buổi học.

  Tổng kết lại nội dung của buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 30: Talk about opinion.

 • Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

  Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

 • Luyện nghe “At Sophia’s flat”.

  Luyện nghe “At Sophia’s flat”.

 • Ngôn ngữ ứng dụng - nêu quan điểm cá nhân.

  Ngôn ngữ ứng dụng - nêu quan điểm cá nhân.

 • Luyện phát âm các nhóm phụ âm.

  Luyện phát âm các nhóm phụ âm.

 • Luyện nói “Interesting places to visit in a town / city”.

  Luyện nói “Interesting places to visit in a town / city”.

 • Viết về cuộc sống cá nhân.

  Viết về cuộc sống cá nhân.

 • Tổng kết lại nội dung của buổi học.

  Tổng kết lại nội dung của buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 31: Talk about future plans.

 • Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

  Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

 • Luyện đọc thông qua bài “A TV programme review: Outside the comfort zone”.

  Luyện đọc thông qua bài “A TV programme review: Outside the comfort zone”.

 • Ngữ pháp going to (thể khẳng định, phủ định).

  Ngữ pháp going to (thể khẳng định, phủ định).

 • Cung cấp từ vựng Months and future time expressions; Ordinal numbers; The date.

  Cung cấp từ vựng Months and future time expressions; Ordinal numbers; The date.

 • Luyện đọc hiểu bài báo Only 4,000 weekends in your life!

  Luyện đọc hiểu bài báo Only 4,000 weekends in your life!

 • Lọc các động từ, cụm từ thông dụng.

  Lọc các động từ, cụm từ thông dụng.

 • Luyện phát âm /w/ /v/.

  Luyện phát âm /w/ /v/.

 • Luyện nghe thông qua 2 cuộc hội thoại về weekend plans.

  Luyện nghe thông qua 2 cuộc hội thoại về weekend plans.

 • Ngữ pháp going to (thể nghi vấn).

  Ngữ pháp going to (thể nghi vấn).

 • Giao tiếp về Your future plans.

  Giao tiếp về Your future plans.

 • Tổng kết lại nội dung của buổi học.

  Tổng kết lại nội dung của buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 32: Make and accept invitations.

 • Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

  Ôn bài + Sửa bài tập về nhà.

 • Ngôn ngữ ứng dụng - các đưa ra và chấp nhận lời mời.

  Ngôn ngữ ứng dụng - các đưa ra và chấp nhận lời mời.

 • Luyện phát âm các từ có âm “oo”.

  Luyện phát âm các từ có âm “oo”.

 • Luyện nói “Inviting a friends”.

  Luyện nói “Inviting a friends”.

 • Cách viết một tấm thiệp mời.

  Cách viết một tấm thiệp mời.

 • Tổng kết lại nội dung của buổi học.

  Tổng kết lại nội dung của buổi học.

 • Giao homework.

  Giao homework.

Session 33: Ôn tập

 • Sửa bài tập

  Sửa bài tập

 • Giáo viên đưa ra các hoạt động để ôn tập cho bài FINAL TEST

  Giáo viên đưa ra các hoạt động để ôn tập cho bài FINAL TEST

Session 34: FINAL TEST

Session 35: Sửa bài FINAL TEST

Session 36: Tổng kết khóa học. Say goodbye.

shape

Lịch học khóa Sub-Zero

Khóa Hình thức Tình trạng Dự kiến khai giảng Buổi học Giờ học
Sub-Zero Offline Còn slot 13/11/2023 Thứ 2,4,6 18:15 - 19:45
Sub-Zero Online Còn slot 16/11/2023 Thứ 3,5,7 18:00 - 19:30
shape

Giảng viên EngTalk

Nguyễn Hứa Thanh Lễ

Founder tại EngTalk Center

 • Nguyễn Hứa Thanh Lễ

  8.5 IELTS Overall

 • Nguyễn Hứa Thanh Lễ

  7 năm kinh nghiệm giảng dạy tại EngTalk

 • Nguyễn Hứa Thanh Lễ

  Cựu học sinh trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong

 • Nguyễn Hứa Thanh Lễ

  Tốt nghiệp xuất sắc ĐH KT-Tp.HCM

 • Nguyễn Hứa Thanh Lễ

  Bằng CELTA của Cambridge

 • Nguyễn Hứa Thanh Lễ

  Từng được chính phủ Mỹ mời tham gia chương trình Sáng kiến thủ lĩnh Đông Nam Á tại ĐH Harvard.

 • Nguyễn Hứa Thanh Lễ

  Nhà sáng tạo nội dung hàng đầu trong mảng Anh ngữ trên nền tảng TikTok (hơn 1,5 triệu followers)

Đang cập nhật...

Nguyễn Phương Thảo

Nguyễn Phương Thảo

IELTS Trainer

 • Nguyễn Phương Thảo

  5 năm kinh nghiệm giảng dạy.

 • Nguyễn Phương Thảo

  8.0 IELTS Overall

 • Nguyễn Phương Thảo

  TESOL cấp bởi TEFL International

 • Nguyễn Phương Thảo

  First prize of a speaking workshop (hosted by TFS)

 • Nguyễn Phương Thảo

  Tốt nghiệp loại giỏi Đại học Sư phạm Tp.HCM - chuyên ngành Ngôn ngữ Anh

Đang cập nhật...

Seline Nguyen

Seline Nguyen

Academic Manager tại EngTalk Center

 • Seline Nguyen

  8.5 IELTS Overall

 • Seline Nguyen

  7 năm kinh nghiệm giảng dạy.

 • Seline Nguyen

  Tốt nghiệp thủ khoa Đại học Sư phạm Tp.HCM - chuyên ngành Sư phạm Anh

 • Seline Nguyen

  Giải nhất học sinh giỏi tiếng Anh Tp.HCM năm 2013

 • Seline Nguyen

  Giải nhất cuộc thi viết Empower children's voices của Stella Education.

 • Seline Nguyen

  Giải ba cuộc thi hùng biện tiếng Anh của KTDC Group.

Đang cập nhật ...

Đoàn Mạnh Tuấn

Đoàn Mạnh Tuấn

IELTS Trainer

 • Đoàn Mạnh Tuấn

  8.0 IELTS Overall

 • Đoàn Mạnh Tuấn

  5 năm kinh nghiệm giảng dạy.

 • Đoàn Mạnh Tuấn

  TESOL cấp bởi TEFL International

 • Đoàn Mạnh Tuấn

  Giải nhất cuộc thi viết Tiếng Anh Major Education 2014

 • Đoàn Mạnh Tuấn

  Giải ba học sinh giỏi tiếng Anh Tp.HCM năm 2015

 • Đoàn Mạnh Tuấn

  Top 10 cuộc thi hùng biện Tiếng Anh "You Are A Brand" - ERC International 2015

Đang cập nhật ....

Nguyễn Dương Minh

Nguyễn Dương Minh

IELTS Trainer

 • Nguyễn Dương Minh

  8.0 IELTS Overall

 • Nguyễn Dương Minh

  3 năm kinh nghiệm giảng dạy.

 • Nguyễn Dương Minh

  Cử nhân Đại học RMIT Melbourne - Úc

Đang cập nhật ...

Phillip Tong

Phillip Tong

IELTS Trainer

 • Phillip Tong

  8.0 IELTS Overall

 • Phillip Tong

  8 năm kinh nghiệm giảng dạy.

 • Phillip Tong

  TESOL cấp bởi TEFL International

 • Phillip Tong

  Cử nhân Đại học Mở - Chuyên ngành ngôn ngữ Anh

shape

Bảng vàng thành tích

Nguyễn Võ Tấn Danh

Đại học Y Dược Tp.HCM

IELTS OVERALL

7.5

Ngô Thị Hồng Hạnh

Đại học Kinh Tế Tp.HCM

IELTS OVERALL

7.5

Lê Nguyễn Minh Hương

Đại Học Pháp PUF

IELTS OVERALL

8.0

Trần Thùy Vân

Đại học Kiến Trúc Pháp

IELTS OVERALL

7.0

IELTS OVERALL

7.5

Nguyễn Võ Tấn Danh

Member

Ngô Thị Hồng Hạnh

Member

Lê Nguyễn Minh Hương

Member

Trần Thùy Vân

Member

Hoàng Hải Hà

Member

Member

shape

Cảm nhận của học viên

Lê Bích Thiên Kim

Lê Bích Thiên Kim
Member

"VỎN VẸN 2 KHOÁ HỌC VÀ MÌNH ... CÓ THÊM MỘT GIA ĐÌNH"
Nghe có vẻ khó tin nhưng đây là cảm nhận của mình và các bạn học viên của lớp Found K2.03 và lớp Pre-B K1.03. Và chắc hẳn không thể không nhắc đến hai nhân vật đã đặc biệt đã hỗ trợ và giảng dạy cho mình những kĩ năng và phương pháp học tập hiệu quả suốt 2 khoá học vừa qua thầy Dương Minh và cô Seline.
Thương gửi đến 2 giáo viên dễ thương, đầy nhiệt huyết, em cảm ơn thầy và cô rất nhiều trong thời gian qua với sự hướng dẫn rất tận tâm về mặt kiến thức ngôn ngữ và về phương pháp học tập luyện nghe hiệu quả. " Mỗi ngày đi học là một ngày vui ", thầy và cô luôn tạo cảm giác thoải mái cho mọi người, và luôn hỗ trợ nhiệt tình khi mọi người có câu hỏi hay thắc mắc. Cái quý nhất mình học được là kiến thức "thật", không chỉ để đi thi, mà còn có thể áp dụng ở nhiều mặt khác.
Dear Mr Nguyễn Dương Minh, cảm ơn những board games của thầy mặc dù đôi khi thật sự là em quên học vocabulary, nhưng mà nhờ những game của thầy mà em cũng ghi nhớ được phần nào. Cảm ơn cả những lúc thầy ở lại sau giờ học để giảng bài thêm cho các bạn vắng ( vì khoảng cách địa lý xa xôi). Bây giờ em đã bớt sợ Listening và Speaking hơn phần nào rồi.
Dear Seline, cảm ơn những feedback "lúc nửa đêm" rất chi tiết của cô dành cho em. Và cảm ơn cô vì đã phát hiện ra "cái nết Speaking không giống ai" của em kịp thời trước khi em mang nó vào phòng thi, chứ không là ố dề rồi cô hen. Dựa vào những điều cô chia sẻ về kỹ năng Speaking và Listening, em sẽ cố gắng luyện tập thêm để tiến bộ hơn.
Và lời nói thân thương thứ hai, là dành cho các anh chị staff trong trung tâm mình đã luôn theo dõi sát sao tình hình học tập, nhắc nhở em mỗi khi trễ deadline. Cảm ơn các anh chị đã đồng hành với em trong suốt 2 khoá vừa qua.
Em xin chúc quý thầy cô thật nhiều sức khỏe và ngày càng thành công với sứ mệnh người lái đò của mình. Chúc toàn thể trung tâm anh ngữ Endtalk ngày càng vựgx mạnh và nhiều học viên biết đến là địa điểm tin cậy của các học viên cần luyện thi ielts tìm tới.
Link bài viết: bit.ly/3WF1iRZ

Trần Thị Mỹ Duyên

Trần Thị Mỹ Duyên
Member

Em đã học tổng cộng hai khoá của trung tâm là khoá Pre-IELTS của cô Thảo và khoá Foundation của thầy Tuấn. Em cũng có dự định sẽ học tiếp tại trung tâm khoá Pre-Builder để đạt đầu ra là 6.5.
Theo cảm nhận của em thì em thấy cô Thảo rất quan tâm đến học viên. Bài tập về nhà sẽ được cô sửa ngay trong buổi hôm sau nên em rút kinh nghiệm rất nhanh. Sau các buổi học cô sẽ luôn nhắn tin dặn dò các vấn đề trong lúc học và gửi video record cho mọi người xem lại các phần chưa theo kịp. Và ngoài những tiết học thông thường thì các trò chơi sẽ thường xuyên được tổ chức để làm vui nhộn bầu không khí lớp học. Kiến thức và từ vựng mới cũng luôn được cô cài cắm vào các game giữa giờ nên tụi em có thể vừa học vừa chơi và cởi mở trò chuyện với bạn bè cùng lớp hơn.
Về thầy Tuấn thì thầy nói tiếng Anh rất là hay. Học với thầy em còn có thể phát triển listening của mình luôn. Thầy thường hướng dẫn mọi người một số tips và giới thiệu vài website để mọi người có thể luyện tập thêm khả năng speaking của mình. Trong những lúc học thì thầy hay có những cú jokes rất “ba chấm” khiến mọi người cười hả hê và hình thành văn hoá “cà khịa” trong lớp giúp mọi người đỡ căng thẳng hơn, thích thú hơn hẳn.
Ngoài ra, em còn được tham gia lớp luyện đề của thầy Phi và cô Seline. Các thầy cô đều rất nhiệt tình và giúp em rất nhiều trong việc phát triển các kĩ năng qua các tips và website ngoài bài học.
EM HOÀN TOÀN CHO TRUNG TÂM 5 SAO ^^

Lê Bích Thiên Kim

Member

"VỎN VẸN 2 KHOÁ HỌC VÀ MÌNH ... CÓ THÊM MỘT GIA ĐÌNH"
Nghe có vẻ khó tin nhưng đây là cảm nhận của mình và các bạn học viên của lớp Found K2.03 và lớp Pre-B K1.03. Và chắc hẳn không thể không nhắc đến hai nhân vật đã đặc biệt đã hỗ trợ và giảng dạy cho mình những kĩ năng và phương pháp học tập hiệu quả suốt 2 khoá học vừa qua thầy Dương Minh và cô Seline.
Thương gửi đến 2 giáo viên dễ thương, đầy nhiệt huyết, em cảm ơn thầy và cô rất nhiều trong thời gian qua với sự hướng dẫn rất tận tâm về mặt kiến thức ngôn ngữ và về phương pháp học tập luyện nghe hiệu quả. " Mỗi ngày đi học là một ngày vui ", thầy và cô luôn tạo cảm giác thoải mái cho mọi người, và luôn hỗ trợ nhiệt tình khi mọi người có câu hỏi hay thắc mắc. Cái quý nhất mình học được là kiến thức "thật", không chỉ để đi thi, mà còn có thể áp dụng ở nhiều mặt khác.
Dear Mr Nguyễn Dương Minh, cảm ơn những board games của thầy mặc dù đôi khi thật sự là em quên học vocabulary, nhưng mà nhờ những game của thầy mà em cũng ghi nhớ được phần nào. Cảm ơn cả những lúc thầy ở lại sau giờ học để giảng bài thêm cho các bạn vắng ( vì khoảng cách địa lý xa xôi). Bây giờ em đã bớt sợ Listening và Speaking hơn phần nào rồi.
Dear Seline, cảm ơn những feedback "lúc nửa đêm" rất chi tiết của cô dành cho em. Và cảm ơn cô vì đã phát hiện ra "cái nết Speaking không giống ai" của em kịp thời trước khi em mang nó vào phòng thi, chứ không là ố dề rồi cô hen. Dựa vào những điều cô chia sẻ về kỹ năng Speaking và Listening, em sẽ cố gắng luyện tập thêm để tiến bộ hơn.
Và lời nói thân thương thứ hai, là dành cho các anh chị staff trong trung tâm mình đã luôn theo dõi sát sao tình hình học tập, nhắc nhở em mỗi khi trễ deadline. Cảm ơn các anh chị đã đồng hành với em trong suốt 2 khoá vừa qua.
Em xin chúc quý thầy cô thật nhiều sức khỏe và ngày càng thành công với sứ mệnh người lái đò của mình. Chúc toàn thể trung tâm anh ngữ Endtalk ngày càng vựgx mạnh và nhiều học viên biết đến là địa điểm tin cậy của các học viên cần luyện thi ielts tìm tới.
Link bài viết: bit.ly/3WF1iRZ

Trần Thị Mỹ Duyên

Member

Em đã học tổng cộng hai khoá của trung tâm là khoá Pre-IELTS của cô Thảo và khoá Foundation của thầy Tuấn. Em cũng có dự định sẽ học tiếp tại trung tâm khoá Pre-Builder để đạt đầu ra là 6.5.
Theo cảm nhận của em thì em thấy cô Thảo rất quan tâm đến học viên. Bài tập về nhà sẽ được cô sửa ngay trong buổi hôm sau nên em rút kinh nghiệm rất nhanh. Sau các buổi học cô sẽ luôn nhắn tin dặn dò các vấn đề trong lúc học và gửi video record cho mọi người xem lại các phần chưa theo kịp. Và ngoài những tiết học thông thường thì các trò chơi sẽ thường xuyên được tổ chức để làm vui nhộn bầu không khí lớp học. Kiến thức và từ vựng mới cũng luôn được cô cài cắm vào các game giữa giờ nên tụi em có thể vừa học vừa chơi và cởi mở trò chuyện với bạn bè cùng lớp hơn.
Về thầy Tuấn thì thầy nói tiếng Anh rất là hay. Học với thầy em còn có thể phát triển listening của mình luôn. Thầy thường hướng dẫn mọi người một số tips và giới thiệu vài website để mọi người có thể luyện tập thêm khả năng speaking của mình. Trong những lúc học thì thầy hay có những cú jokes rất “ba chấm” khiến mọi người cười hả hê và hình thành văn hoá “cà khịa” trong lớp giúp mọi người đỡ căng thẳng hơn, thích thú hơn hẳn.
Ngoài ra, em còn được tham gia lớp luyện đề của thầy Phi và cô Seline. Các thầy cô đều rất nhiệt tình và giúp em rất nhiều trong việc phát triển các kĩ năng qua các tips và website ngoài bài học.
EM HOÀN TOÀN CHO TRUNG TÂM 5 SAO ^^

Lê Thị Hà Vy

Member

Em mê lắm ạ
Cô Aprl dễ thương quá trời, giảng bài dễ hiểu nữa ạ
Cô tận tâm lắm ạ
Tiếc là mấy nay em bận quá nên không vào học thường xuyên được
Và tất nhiên là trình độ của em cũng tăng lên đáng kể rồi ạ.
Nếu có cơ hội thì em vẫn muốn cùng EngTalk để tiến gần hơn với aim của em.

Mai Quỳnh

Member

Em biết đến EngTalk qua thầy Lễ, đọc khá là nhiều bài review và gặp quá trời seeder dìm trung tâm làm em cũng hoang mang thật sự. nhưng em vẫn quyết đánh liều trao thân gửi phận cho trung tâm và đây có lẽ là quyết định đúng đắn nhất của em. các nhân viên thì tư vấn nhiệt tình, dù cho em là một đứa đa nghi, hỏi không thiếu gì, nhưng ad vẫn kiên nhẫn giải thích. điều này làm em khá cảm động và càng thêm chắc về quyết định của mình. lộ trình trung tâm khá rõ ràng không lan man và không quá nặng với một đứa mới bắt đầu học ielts như em. lớp học ít nên giáo viên có thể quan tâm tận từng bạn. bài học được lồng với các trò chơi khiến không học bị nặng mà còn vui nữa. giáo viên có trình độ chuyên môn cao, dù mới lớp zero nhưng vẫn dạy chi tiết từng phần nhỏ và đưa ra nhiều tips khá là tuyệt giúp em cải thiện đáng kể tiếng anh. em đang còn muốn khen thêm nhưng bài hơi dài, hẹn ad sau khi học hết khóa pre này sẽ lên một bài reveiw xịn hơn nữa.

Nguyễn Ngọc Gia Huy

Member

Mới đầu em bị mất căn bản môn tiếng anh,chẳng hứng thú mấy với môn này.Nhưng sau 3 tháng học ,em cảm thấy thầy dạy rất hay,vui và khiến em có hứng thú học tiếng Anh hơn.. Em sẽ tiếp tục học theo học tiếp để có thể lấy được bằng

Trần Quốc Khải

Member

chất lượng oke lắm ad
thầy cô nhiệt tình, vui vẻ
trên lớp thầy cô chủ yếu dạy bài mới, cung cấp kiến thức quan trọng
ngoài ra còn hướng dẫn nhiều cách + source để tự ôn luyện thêm ở nhà
e học 4 5 khóa ở tt mình rồi, thấy tiếng bộ hơn xưa rất nhiều
thầy cô feedback liên tục nên e nắm được trình độ mình ở đâu, tiến triển như thế nào
e thấy e tiến bộ nhiều ở cả 4 skill luôn
trước khi biết tt mình thì e học đủ các tt khác từ hồi cấp 1 rồi
thầy cô gia sư có, tt nhỏ lẻ có, tt lớn cũng có
xưa mới lên sg e đóng full năm ở wall street english
mà học xong e thấy cũng mập mờ mơ hồ lắm, ko cải thiện gì mấy
hồi test vô trung tâm mình chắc đc cỡ band 4 5 à :3
học xong khóa này e thi để apply vô rmit
e muốn học thêm nữa mà ad kêu e học hết lớp rồi còn đâu :3

Member

shape