IELTS SPEAKING PART 2: NHIỀU ĐỀ QUÁ, HỌC LÀM SAO?

Speaking part 2 là phần khó nhất đối với các sĩ từ, vì phải kể 1 câu chuyện liên tục trong vòng 2 phút. Đề lại nhiều vô số, không biết đường mà lần. 

Nhưng có một bí mật EngTalk đã phát hiện ra, giúp các bạn học ít hơn nhưng hiệu quả đáng kể – Học nói gộp đề.

1. Học nói gộp đề là học thế nào?

IELTS speaking part 2 có những đề gốc ai cũng phải chuẩn bị trước ở nhà như sau: 

1. Describe someone you admire.

2. Describe a building you like.

3. Describe a natural landscape you like.

4. Describe an activity you enjoy doing.

5. Describe something you bought that you really like.

6. Describe a time you helped your friend.

7. Describe your favorite clothes.

8. Describe your favorite food.

9. Describe your favorite brand or company.

Đối với đề (1) Describe someone you admire thì có những biến thể như:

1.1 Describe your favorite singer 

1.2 Describe a person who has interesting ideas

1.3. Describe a person who has interesting ideas

1.4 Describe someone you’d like to work or study with 

Như vậy, chúng ta chỉ cần chuẩn bị MỘT BÀI DUY NHẤT nhưng CÓ ĐẦY ĐỦ Ý CỦA CẢ 5 ĐỀ, thì sẽ đỡ vất vả hơn khi học.

2. Dàn bài và bài thi Speaking mẫu

Topic: Describe someone you admire

Dàn bài:

  • Singer: BTS hoặc một thành viên của BTS (dùng cho bài Describe a singer được)

  • When? Where – Biết được người này khi nào? Thông qua đâu?

  • Why – Tại sao hâm mộ người này? Vì họ có nhiều ý tưởng độc đáo (dùng cho bài has interesting ideas), vì họ thông minh (dùng cho bài intelligent person)

  • Reason? Example? – Đưa ra những ví dụ dẫn chứng: ý tưởng độc đáo như thế nào? Họ thông minh như thế nào?

  • Kết lại bằng cách nói: mong 1 ngày được làm việc cùng họ (dùng cho bài someone you’d like to work with)

Bài thi Speaking part 2 mẫu:

I really enjoy listening to music, so I have a lot of favourite artists but the artist that I love the most is Jimin Park, who is a singer of a Korean boy band, BTS. He looks adorable in real life with short bright blonde hair and a tall slim build, which is elegant and energetic at the same time. He has the nickname “cutie, sexy, lovely” because he can pull off any style, from a cute, lovely boy to an attractive gentleman. He always brings brilliant ideas to his performance so that he would be able to provide the fans with the best performance possible. Some of his interesting ideas include performing in an inflated bubble or wearing a blindfold while dancing on stage. He is my favourite member because he’s hard working and has a caring nature. He is gifted with an amazing musical intelligence and dance skill, which means he is sensitive to rhythm. For example, he can listen to a song and dance to every single beat of that song. Another thing is that he always cares for other people, he can feel others’ pain and comfort them, which I think is also a sign of emotional intelligence. With all the fame and money that he has, he never lets those things blind him and become greedy or selfish. He still dedicates himself to work and to the fan and I think that inspires others to do the same. After all, if I could have any dream now, I’d definitely like a chance to work by his side, maybe assisting him in learning English. Imagine all the things and inspiration I can learn from him. He could show me how to manage my time and find motivation to work hard like he does every day. 

 

Tham khảo thêm nhiều dàn bài và bài mẫu Speaking part 2 band 8: